Monthly Archives: Tháng Ba 2016

Nguyễn Quang Hồng Nhân ông là ai?


Tôi sắp nói một điều mà tôi nghĩ chưa bao giờ làm. Việc hơi bất thường, tuy nhiên tôi có bổn phận phải nói cho tất cả mọi người trên nhiều diễn đàn được biết, nhất là những vị khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại | Bạn nghĩ gì về bài viết này?