Monthly Archives: Tháng Một 2012

Theo chân đoàn nhà báo thăm Tết Việt Nam – tiếp theo


Hình bià Việt Weekly số 6/2012: 001_vw12n06_color 038_vw12n06 046_vw12n06 047_vw12n06 051_vw12n06 058_vw12n06 059_vw12n06 042_vw12n06

Đăng tải tại Việt Weekly | 1 phản hồi

Theo chân nhà báo về Việt Nam dự Tết Nhâm Thìn


018_vw12n05 032_vw12n05 033_vw12n05 042_vw12n05 024_vw12n05 025_vw12n05

Đăng tải tại Ký Sự Cộng Đồng, Việt Weekly | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Báo Xuân Thanh Niên viết bài về nhà báo NPH


Nếu không đọc được vui lòng xem PDF tại đây: ===> Xuan Thanh Nien

Đăng tải tại Muc Lục | 9 phản hồi

Báo Xuân Tiền Phong viết về nhà báo Nguyễn Phương Hùng


  Xin mời vào đây đọc PDF file nguyên thuỷ ===> TPCN T6-7

Đăng tải tại Muc Lục | Bạn nghĩ gì về bài viết này?