Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

Gửi Các Chiên đọc và phản hồi lá thư của Một Con CHIÊN (đặc sệt) – Hội Vợ LM,…


Gửi Các Chiên đọc và phản hồi lá thư của Một Con CHIÊN (đặc sệt) – Hội Vợ LM,… On Friday, December 30, 2016 8:18 PM, “TRUONG-AN truongocan@yahoo.com.au wrote: Gởi Chien PTK vài bài có tên người viết…1 là Chien, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“Tiên Sư Cha” Chần Dần


Form: johnclintonkim@att.net Đã từ lâu , rất lâu …chúng tôi canh me tên Đại Siêu Lừa Vũ Trụ đó là tên Tiên Tri Vũ Trụ Chần Dần ( tên cúng cơm là Trần Văn Dần , hắn gọi là Tiên Tri … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Muc Lục | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nghị quyết Westminster 8.1 một quyết định đầu voi đuôi chuột


KBCHN Tại sao lại là “đầu voi đuôi chuột” hay “đầu gà đít vịt”? KBCHN không muốn viết nhưng vì là đàn ông không có chỗ để bực, nên đành phài trút nỗi bực bội ngu si của người khác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bình Luận | Bạn nghĩ gì về bài viết này?