Tag Archives: nvqg

Các nhân chứng kể chuyện nhà báo Nguyễn Phương Hùng bị đuổi ra khỏi phòng họp


Bà Bùi Kim Thành và ông Nguyễn Ngọc Lập tường trình về sự kiện nhà báo Nguyễn Phương Hùng bị mời ra khỏi buổi họp Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Video | Posted on by | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

nhà báo nguyễn phương hùng kể chuyện bị đuổi khỏi phòng họp (phần 2)


Nhà báo Nguyễn Phương Hùng tường trình về sự kiện bị mời ra khỏi buổi họp Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Video | Posted on by | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phản hồi về việc nhà báo Nguyễn Phương Hùng đưa hai lá cờ Vàng – Đỏ lên trang mạng KBCHN.net


Phản hồi về việc nhà báo Nguyễn Phương Hùng đưa hai lá cờ Vàng – Đỏ lên trang mạng KBCHN.net

Video | Posted on by | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tham luận của ông Nguyễn Phương Hùng, KBCHN.net


Tham luận của ông Nguyễn Phương Hùng, KBCHN.net, tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai

Video | Posted on by | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng kể chuyện bị đuổi khỏi phòng họp (phần 1)


Nhà báo Nguyễn Phương Hùng tường trình về sự kiện bị mời ra khỏi buổi họp Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Video | Posted on by | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?