Tag Archives: Alibaba

Alibaba Nguyễn Chí Thiện


Danh hiệu Alibaba là do bà Đỗ Thị Thuấn vinh danh “nhà thơ” Nguyễn Chí Thiện chỉ biết làm thơ trong nước nhưng ra hải ngoại 20 năm thì chẳng làm được bài thơ nào. Câu chuyện Cây Đèn Thần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Muc Lục | Thẻ , , | %(count) bình luận