Category Archives: Việt Thường

THÔNG CẢM VỚI VIỆT THƯỜNG


THÔNG CẢM VỚI VIỆT THƯỜNG Trước đây khoảng 10 năm cá nhân tôi, Kiêm Ái, sau khi đọc một số bài của Nhà Báo Việt Thường, tôi đã có nhận xét về Việt Thường là một kẻ cò mồi. Sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Việt Thường | Bạn nghĩ gì về bài viết này?