Category Archives: Tài Liệu

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Mười Sáu


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker   CHƯƠNG XV TẤT CẢ CHO TIỀN TUYẾN Với quyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 3 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Mười Lăm


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG XIV GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH Ngày 9 tháng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 3 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Mười Bốn


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG XIII ĐỊA DANH MANG TÊN ĐIỆN BIÊN PHỦ Dự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 2 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Mười Ba


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG XII HÙM XÁM VÀ VOI RỪNG Trả lời phỏng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 1 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Mười Hai


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG X NHỮNG NGÀY THÁNG TÁM Ngày 14 tháng 8 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 2 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Mười Một


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG IX THUỶ TRIỀU LÊN Sau hội nghị của Ban … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 2 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Mười


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG VIII HANG PÁC PÓ Nước Trung Hoa mà Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 1 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Chín


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG VII SỐNG TRONG VÙNG HOANG DÃ Việc bắt Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 1 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Tám


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG VI XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Đối với Nguyễn Ái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 1 phản hồi

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Bảy


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG V THẦN BẢO KIẾM Nhìn qua cửa sổ toa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Sáu


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG IV CON RỒNG CHÁU TIÊN Châu Á ngày Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Năm


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG III NHÀ CÁCH MẠNG TẬP SỰ Cuối mùa hè … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Bốn


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG II CON TUẤN MÃ Mặc dù hoạt động của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Ba


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker CHƯƠNG I THỜI KỲ MẤT NƯỚC Trong khi những người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Hai


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker MỞ ĐẦU Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CUỘC ĐỜI – Phần Một


Nguyên bản “HO CHI MINH, A LIFE” Tác giả: WILLIAM J. DUIKER Người dịch: NGUYỄN HỌC – LÂM HOÀNG MẠNH Được sự chấp thuận của tác giả William J. Duiker  Kính tặng nhân dân Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục: Nhiều Tham Vọng Nhiều Cay Đắng


http://sachhiem.net/LICHSU/V/Vanthu.php 10 tháng 9, 2008 Theo lời nhận xét của ông Quách Tòng Đức, từng làm Đổng lý Văn phòng cho Ngô Đình Diệm khi ông này ngồi trên ghế Tổng thống của cái gọi là nền Đệ Nhất Cộng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHUYỆN NHÂN QUẢ LIÊN QUAN TỚI LỊCH SỬ HỌ NGÔ ĐÌNH


http://huunguyenddk.blogspot.com/2014/11/chuyen-nhan-qua-lien-quan-toi-lich-su.html Việc này, tôi nghe biết tới đâu ghi lại tới đó như một bài đức dục chứ không như chuyện chính sự. *** Ông nội của Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Dinh [có sách chép … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÍ ẨN VỀ NGÔI MỘ VÀ SỐ PHẬN NGÔ ĐÌNH DIỆM


http://sunhouse.com.vn/tin-tuc/giai-tri/bi-an-ve-ngoi-mo-va-so-phan-ngo-dinh-diem langdaiphong (Núi An Mã) Ngôi mộ đó được thiên táng (đã viết trong bài Lệ Thủy địa linh, nhân kiệt). Thực ra khi đó chẳng ai để ý, lâu ngày cây cỏ um tùm trông như một gò đất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sự thật về chuyện đào mả vua Tự Đức năm 1912


http://nhavantphcm.com.vn/hoat-dong-hoi/tu-lieu-van-hoc/su-that-ve-chuyen-dao-ma-vua-tu-duc-nam-1912.html Hội đồng Phụ chánh triều Duy Tân năm 1909. Từ trái qua: Thượng thư bộ Hình Tôn Thất Hân; TT bộ Lại Nguyễn Hữu Bài; TT bộ Lễ Huỳnh Côn; Chủ tịch Tôn nhơn phủ An Thành vương Miên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | 1 phản hồi

Quân đoàn 4 – “Quả đấm thép” hướng Đông trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử


http://infonet.vn/quan-doan-4-qua-dam-thep-huong-dong-trong-chien-dich-ho-chi-minh-lich-su-post197536.info Bình Minh Là đơn vị chủ lực cơ động chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Quân đoàn 4 – Binh đoàn Cửu Long đã sát cánh cùng với quân và dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ảnh “độc” chưa từng công bố: Nhà Trắng trong ngày Sài Gòn thất thủ


Tâm trạng chán nản, thất vọng, lo âu là điểm chung không thể giấu diếm hiện rõ trên nét mặt những nhân vật quyền lực của chính quyền Mỹ thời bấy giờ,đã được ghi lại qua những bức ảnh tư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hình và Phim Ảnh, Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Phim Ảnh - Videos, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHUYẾN BAY CUỐI CÙNG TỪ ĐÀ NẴNG – Tại sao họ bắn? Chúng tôi là những người bạn tốt


Trong phòng bên, vài chục phóng viên khác đang chờ. Họ đều muốn phỏng vấn chúng tôi. Tôi hỏi Daly “Chúng ta nên nói gì?” Ông ấy bảo: “Cứ nói sự thật.” http://vietnamchinhchien.blogspot.com/2016/04/chuyen-bay-cuoi-cung-tu-nang-tai-sao-ho.html?m=1   JAN WOLLETT (Nữ Trưởng Tiếp Viên Hàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hình và Phim Ảnh, Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu, Video nguồn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lộ tài liệu tuyệt mật về chiến tranh Việt Nam


Đăng tải tại Hình và Phim Ảnh, Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu, Video nguồn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bí ẩn về cái chết của các sĩ quan tham mưu Biệt Động Quân tại trường Phúc Kiến


Bỏ qua vấn đề ai là tác giả email, Ban biên tập chỉ nêu lên 1 sự kiện lịch sử: Trong bài mọi người dùng tên trường là “Phước Đức” nhưng BBT chúng tôi nghĩ rằng Phước Kiến đúng hơn. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Muc Lục, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?