Category Archives: Tài Liệu

VÀI NÉT VỀ “CỤ HỒ”


Trần Chung Ngọc http://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls04.php

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sài Gòn, viên ngọc thời thuộc Pháp “sáng” cỡ nào?


TTO – ​Không có nhiều người chê hình ảnh Sài Gòn thời thuộc Pháp, ít nhất là qua những hình ảnh còn lại và những thành quả kinh tế mà chính quyền Pháp ở Sài Gòn lúc ấy làm nên. Tuy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

AI RA LỆNH GIẾT CHẾT ANH EM ÔNG DIỆM VÀ ÔNG NHU ??? 


Trong công luận, xin nhờ các vị rằng, nếu có ai biết LM. Phaolô Nguyễn Văn Tùng ở đâu (còn sống hay đã chết?) thì nhờ chuyển giùm là chúng tôi thách thức LM. Phaolô Nguyễn Văn Tùng có thể đọc và dám phản biện gì được với Tuyển Tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẰNG SAU HIỆP ĐỊNH PARIS, MẬT ƯỚC NIXON & PHẠM VĂN ĐỒNG


LTS: Hình ảnh trích từ tư liệu KBCHN hoặc tải về từ Internet.   Bùi Anh Trinh Năm 1973, ngày 7.2, mười một ngày sau khi ký kết Hiệp Định Paris, Kissinger lên đường đi Hà Nội. Tại Hà Nội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 – Tập 1: Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 


Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Re: Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 – Tập 1: Phong trào công nhân ở các nước tư bản


Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 – Tập 1, Sau Điện Biên Phủ


Cùng với Angiêri và Marốc, một loạt các thuộc địa của Pháp như Tuynidi, Ghinê, Mali, Xuđăng, Mađagatxca, Camơrun cũng vùng dậy đấu tranh. Một lúc phải đối phó với phong trào chống thực dân ở hầu hết các thuộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch Sử Việt Nam, Tài Liệu | Bạn nghĩ gì về bài viết này?