Những linh mục “Dòng Phản Chúa, Hại Thế”


Tưởng như nghịch lý khi nghe những Linh Mục “Dòng Phản Chúa, Hại Thế”, nhưng thực tế cho thấy nghịch lý đó đã và đang xảy ra ở xã hội Việt Nam; một xã hội đang có những bước tập tành Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền. Nó đã cho thấy sự lúng túng của Chính Quyền và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong cách ứng xử với Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

NHỮNG LINH MỤC “DÒNG PHẢN CHÚA, HẠI THẾ”

Tưởng như nghịch lý khi nghe những Linh Mục “Dòng Phản Chúa, Hại Thế”, nhưng thực tế cho thấy nghịch lý đó đã và đang xảy ra ở xã hội Việt Nam; một xã hội đang có những bước tập tành Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền. Nó đã cho thấy sự lúng túng của Chính Quyền và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong cách ứng xử với Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

Bởi những lẽ nào chúng ta nhận ra nghịch lý những Linh Mục thuộc về “Dòng Phản Chúa, Hại Thế” ?

Ø  Bởi lẽ, Đạo Công Giáo tin rằng Chúa là Tình Yêu, là Sự Thật, là Sự Sống, là Đường Đi; Lời Chúa là Tin Mừng cứu độ thế gian.

Như vậy: Phản Chúa là hại thế gian.

Ø  Bởi lẽ, Đạo Chúa có 10 Điều Răn :

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người

10 Điều Răn ấy qui về 2 điều : Kính Chúa và Yêu Người.

Lỗi phạm vào những Điều Răn ấy là lỗi phạm với Chúa. Lỗi phạm thường xuyên, nhất là trong chức vụ Linh Mục, ấy là cố ý, là “Phản Chúa, hại thế gian”

Ø  Bởi lẽ, đối xử với nhà cầm quyền thì Đạo Công Giáo được dạy bảo bởi Lời Chúa theo Thánh Phao-Lô trong các sách Rôma và Tít thuộc Tân Ước như sau:

. [Rô-ma 13:1-2] :“Hãy vâng phục nhà cầm quyền. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho quyền cai trị trên mọi người. Người nào chống lại nhà cầm quyền là chống lại những gì mà Chúa đã làm, và chúng sẽ bị trừng phạt”

. [Tít 3:1-2] :“Hãy nhắc nhở giáo dân, phải vâng phục nhà cầm quyền, không ương ngạnh chống đối; phải luôn luôn sẵn sàng làm mọi việc có ích,  chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh; phải tử tế và mềm mại với mọi người”

Như vậy: Chống lại Nhà Cầm Quyền là chống lại những gì mà Chúa đã làm, là “Phản Chúa, hại thế gian”

Ø  Bởi lẽ, chúng tôi tin rằng Lời Chúa là Tin Mừng Cứu Độ, là có ích và cần thiết cho một thế gian Bình An.

Nhưng, nhận thấy có nhiều Linh Mục Việt Nam ngày nay vẫn phản lại Lời Chúa một cách thường xuyên có chủ ý. Đó không phải là loan báo Tin Mừng, nhưng là phản Chúa và làm hại cho sự Bình An của thế gian. Cụ thể, hãy xem xét một số trường hợp như sau:

1). Hiện tượng ở Dòng Chúa Cứu Thế VN :

1.1). Ở Dòng Chúa Cứu Thế Thành Phố Hồ Chí Minh:

Đã liên tiếp nhiều năm nay, một nhóm Linh Mục của Nhà Dòng đã tổ chức những hoạt động “tri ân” TPBVNCH (thương phế binh VNCH) với lý do nêu ra là:

      Giúp đỡ những con người thương tật nghèo khổ này đã bị bỏ rơi trong 40 năm qua.

      Biết ơn những hi sinh mất mát của quý ông TPBVNCH đã đổ xương máu trên mảnh đất miền Nam VN để “gìn giữ cho một nền hòa bình và tự do của quê hương VN” (LM Chu Hoàn Vũ, Amen TV, YouTube 26/12/2017).

      Chúng tôi làm việc “tri ân” “TPBVNCH là những người đã có công giúp nước và người dân VN có cuộc sống bình yên” (LM Lê Xuân Lộc, SBTNoficial, YouTube 18/7/2017)

Và còn nhiều LM khác của Nhà Dòng cũng nêu ra những lý do tương tự.

Chúng ta sẽ rất đồng ý và cảm ơn các ông Linh Mục của Nhà Dòng về sự giúp đỡ những con người tàn phế nghèo khó đó. Đó là việc làm đem tình thương đến người nghèo khó, là việc bác ái nên làm. Nhưng, Linh Mục các ông “tri ân” họ như là những thương phế binh của quân đội VNCH (Việt Nam Cộng Hòa) thì đó là một việc làm giả nhân nghĩa và “Phản Chúa, Hại Thế” bởi những lẽ sau:

(1). Trong 40 năm qua, tại sao Linh Mục các ông đã không giúp đỡ cho họ, tại sao bây giờ mới “tri ân”, chẳng phải đó là giả nhân nghĩa để nhằm thu tiền quyên góp qua việc liên kết với những tổ chức gây rối ở ngoại quốc của những cựu quan chức VNCH cay cú vì thua thiệt bởi sự kiện đất nước được Độc Lập Và Thống Nhất?

Xin Linh Mục các ông nên nhớ:

      Những người lính thương tật đó đều là những người nghèo, họ không có điều kiện để chuồn ra ngoại quốc như những kẻ khác. Nhưng, họ đã sống được đến ngày hôm nay (để cho các ông lợi dụng kiếm tiền) là nhờ chính xã hội VN, xóm làng VN đã cho họ nương tựa.

      Một khi đã nhận tiền của ai thì tất nhiên Linh Mục các ông phải làm việc theo mệnh lệnh và quyền lợi của kẻ đó. Đó là những kẻ ở ngoại quốc chỉ muốn gieo hận thù và gây rối trên cuộc sống bình yên của người dân, đó là phản lại quyền lợi của đại đa số dân VN đang cần sự bình yên để sống. Bình yên chứ không phải hận thù.

      Giả nhân nghĩa, ấy là Linh Mục các ông đã lỗi phạm “Chớ Làm Chứng Dối”. “Gieo hận thù”, ấy là Linh Mục các ông đã lỗi phạm Đức Tin “Chúa là Tình Yêu”.

(2). Một sự thật không thể phủ bác trong cuộc chiến Việt Nam 1954 -1975: Giặc ngoại bang (Mỹ) hoàn toàn nắm quyền chủ động trong cuộc chiến; quân đội VNCH chỉ là lệ thuộc, nó do Mỹ huấn luyện, trang bị và đặc biệt là được Mỹ trả lương y như là những “đội công nhân lính” để đánh thuê cho quyền lợi của Mỹ. Nhưng, đánh thuê cho quyền lợi của Mỹ tức là chống lại quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam là giành lại ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO CHO QUỐC GIA. Vậy, những thương phế binh VNCH đó đúng nghĩa là những tội phạm đã theo giặc ngọai bang, nay đã được khoan hồng, đã được xóa tội và đã được sống hòa nhập với xã hội, nếu nghèo thì họ cũng được hưởng trợ cấp của chương trình xóa đói giảm nghèo như mọi công dân bình thường khác.

Do đó, thay vì trợ giúp những con người thương tật nghèo khó này theo tinh thần rao giảng TÌNH YÊU như Chúa đã dạy thì các ông lại “tri ân” điều phi nghĩa. Phi nghĩa bởi vì “tri ân” như thế chẳng khác nào Linh Mục các ông đã rao giảng sự biết ơn những việc làm tay sai của một đội quân đã cùng với quân ngoại bang Mỹ dày xéo đất nước, chẳng khác nào Linh Mục các ông đã tôn vinh cái ác của giặc ngoại bang.

Tôn vinh cái ác. Đó là Linh Mục các ông đã lợi dụng chức vụ cao quý đại diện cho Chúa, nhưng để LÀM CHỨNG DỐI cho điều ác. Thế là Linh Mục các ông đã lỗi phạm Điều Răn của Chúa: “Chớ làm chứng dối”

Hơn nữa, trong chức vụ Linh Mục đại diện cho Chúa, cái ác được các ông tôn vinh sẽ dễ dàng lừa gạt giáo dân. Đó là các ông đã lợi dụng Danh Thánh của Chúa để che đậy cái ác và lừa gạt giáo dân chấp nhận cái ác. Như thế là Linh Mục các ông đã lỗi phạm vào Điều Răn của Chúa: “Chớ kêu Danh Chúa vô cớ”.

(3). Thay vì trợ giúp người nghèo như công việc bác ái bình thường, các ông lại “tri ân” TPBVNCH, tức là tôn vinh quân đội VNCH, một quân đội tay sai được Mỹ trả lương. Như thế thì,  chẳng khác nào Linh Mục các ông đã gây hận thù và đã xúc phạm đến hàng triệu người Việt Nam yêu nước đã chiến đấu và hi sinh cho quyền lợi tối thượng của dân tộc là giành lại ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO cho quốc gia Việt Nam.

Linh Mục các ông nên nhớ: Ngay như Tổng Thống Mỹ Donald Trump, vừa qua trong Hội Nghị APEC Đà Nẵng tháng 11 2017, cũng đã có diễn văn tôn vinh giá trị cao quý nhất không có gì hơn của ĐỘC LẬP & TỰ DO:

“Tại Hoa Kỳ, cũng như mọi quốc gia đã chiến thắng và bảo vệ chủ quyền của mình, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không có gì quý giá bằng quyền hiển nhiên của chúng tôi, sự độc lập quý giá và tự do của chúng tôi”

Tuyên bố đó của Tổng Thống Mỹ Donald Trump chẳng khác gì đã khẳng định chân lý “không có gì quý hơn Độc Lập và Tự Do” cho nhân dân Mỹ và cho nhân dân của mọi quốc gia khác trong đó có Việt Nam.

Tuyên bố của Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định chân lý: CHỦ QUYỀN, ĐỘC LẬP và TỰ DO LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI. Không Độc Lập, không Chủ Quyền, không có Tự Do.

Các ông là Linh Mục chăn dắt giáo dân mà lại há chẳng biết rằng: Không có ĐỘC LẬP VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA thì chẳng thể nào có tự do và dân chủ sao! Không có ĐỘC LẬP VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA thì mọi thứ tự do dân chủ do ngoại bang ban cho chỉ là chiêu bài giả hiệu. Sở dĩ ngoại bang Mỹ phải dùng chiêu bài tự do dân chủ giả hình là nhằm để lừa gạt dân Việt về thực chất gây chiến là lợi dụng xương máu và môi trường sống của dân Việt như là một bãi rác chiến tranh và là nơi để cho giới tài phiệt chiến tranh tiêu thụ và đổ bỏ những thứ vũ khí lỗi thời từ thời thế chiến 2 cũng như thử nghiệm vũ khí mới!

Các ông là Linh Mục chăn dắt giáo dân mà lại há chẳng biết rằng: Rao giảng sự coi thường ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN VÀ TỰ DO QUỐC GIA hoàn toàn không hề là rao giảng Tin Mừng, nhưng là rao giảng cái tinh thần sẵn sàng làm nô lệ hay tay sai cho ngoại bang để hưởng vinh hoa cho riêng mình nhưng lại giúp quân ngoại bang dày xéo đất nước dưới nhiều hình thức tàn bạo khác nhau như : chiến tranh, giết người, gây cho đất nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc khai quang, …. Nhưng, hình thức tàn bạo nào thì cũng không tàn nhẫn bằng hệ lụy những Việt gian tay sai đã tiếp tay với quân lực ngoại bang phá hủy những tiềm lực phát triển và kéo lùi sự phát triển của dân tộc Việt Nam đến hàng trăm năm!

Các ông là Linh Mục chăn dắt giáo dân mà lại há chẳng biết rằng: Bằng phát minh để chế tạo máy bay đã được anh em nhà Wright công bố từ năm 1906, nhưng dân Việt chẳng làm gì được với phát minh quan trọng ấy vì không có Độc Lập và Tự Do để theo đuổi bởi ách thống trị của ngoại bang Pháp. Sự kém phát triển của đất nước Việt Nam ngày nay là hệ lụy của sự thống trị của ngoại bang với sự giúp sức của bọn tay sai.

Lẽ nào các ông là Linh Mục lại tàn nhẫn với dân tộc khi tiếp tục rao giảng cho giáo dân tinh thần sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang qua hoạt động giả nhân nghĩa như “tri ân”TPBVNCH?

Qua xem xét như trên, những Linh Mục các ông tuy rằng mang danh “Dòng Chúa Cứu Thế” tại Thành Phố Hồ Chí Minh nhưng lại liên tục nhiều năm hoạt động với những mục đích phản lại Lời Chúa, Linh Mục các ông chẳng phải là những Linh Mục “Dòng Phản Chúa, Hại Thế” sao ? ! ! !

1.2). Trường hợp Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh:

YouTube của Amen TV ngày 13/8/2017 nói, Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách phòng “Công Lý và Hòa Bình” và đã hoạt động nhiều năm trong chương trình “tri ân” TPBVNCH.

https://www.youtube.com/watch?v=AMUTdcOsY-s

Ông Linh Mục Lê Ngọc Thanh đã công khai bày tỏ chống lại nhà cầm quyền: Ông nói “Những thiện nguyện viên là những người chống đối (nhà cầm quyền) là điều hạnh phúc nhất mà tôi (LM Lê Ngọc Thanh) có được nơi tấm lòng của họ”

Hoạt động chống đối chính quyền VN của Linh Mục Lê Ngọc Thanh còn thể hiện ở chỗ ông đã đưa tiền làm lệ phí cho các Linh Mục ở giáo phận Vinh để tổ chức những hoạt động biểu tình, bao vây trụ sở chính quyền, gây ách tắc giao thông quốc lộ, …

Như vậy, trường hợp Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh công khai can dự vào những hoạt động chống chính quyền là một thách thức nghiêm trọng vào Lời Chúa theo Thánh Phaolô trong sách Rô-ma [13:1-2] và sách Tít [3:1-2] đã dẫn ra trên đây:

“Hãy vâng phục nhà cầm quyền. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho quyền cai trị trên mọi người. Người nào chống lại nhà cầm quyền là chống lại những gì mà Chúa đã làm, và chúng sẽ bị trừng phạt” [Rô-ma 13:1-2]

“Hãy nhắc nhở giáo dân, phải vâng phục nhà cầm quyền, không ương ngạnh chống đối; phải luôn luôn sẵn sàng làm mọi việc có ích,  chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh; phải tử tế và mềm mại với mọi người” [Tít 3:1-2]

·         Với sự thách thức nghiêm trọng vào Tín  Công Giáo như vậy, chúng tôi không thể tin rằng có một giải thích nào thích hợp để cho ông Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh cứ tiếp tục khoác áo Linh Mục nhưng lại tiếp tục “Phản Chúa, Hại Thế”!

Ngoài ra, có rất nhiều Linh Mục khác của Nhà Dòng cũng đứng trên bục giảng của các Thánh Lễ tôn nghiêm để rao giảng những tư tưởng chống lại nhà cầm quyền (là tư tưởng phản lại Lời Chúa theo Thánh Phaolô) nhưng vẫn chưa thấy Bề Trên và Chính Quyền có dấu hiệu nào để xử lý!

1.3). Ở Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội :

YouTube mang tên “Mẹ Hằng Cứu Giúp” ngày 30/4/2017 ghi lại bài giảng xuyên tạc một cách trắng trợn của ông Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong vào cuộc đấu tranh giành Độc Lập và Tự Do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=h4hgSQ9Cv4M

Lịch sử thế giới đã cho biết hàng triệu triệu người thuộc mọi dân tộc đã hi sinh tính mạng và một phần thân thể cho một giá trị không có gì quý hơn là Độc Lập và Tự Do của đất nước. Nhân dân Pháp, nhân dân Trung quốc cũng đã chiến đấu giành Độc Lập và Tự Do thoát khỏi sự chiếm đóng của ngoại bang. Ngay cả nhân dân Mỹ cũng đã chiến đấu với Anh Quốc để giành Độc Lập và Tự Do trong cuộc chiến 8 năm từ 1775 đến 1783.

Đánh đuổi quân ngoại bang chiếm đóng đất nước để giành lại Độc Lập và Tự Do là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, cớ sao ông Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lại xuyên tạc là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn giữa 2 miền Nam Bắc? Rao giảng về cuộc nội chiến giữa người Việt Nam với quân ngoại bang Pháp và quân ngoại bang Mỹ thì thật là một sự dối trá không thể tưởng tượng được nơi một Linh Mục. Dùng bục giảng trong Thánh Lễ tôn nghiêm để rao giảng sự dối trá, ông Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã lợi dụng Danh Thánh Chúa để làm chứng cho sự dối trá; ấy là đã phản Chúa, đã “Làm Chứng Dối” và “Đã Kêu Danh Chúa Vô Cớ”.  Đã phản Chúa, tất nhiên là hại thế gian.

Ngoài ra, khi xuyên tạc chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành Độc Lập, ông Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã gieo rắc hận thù giữa giáo dân và hàng triệu người Việt Nam đã chiến đấu và hi sinh cho Độc Lập và Tự Do của đất nước. Gieo rắc hận thù, đó là hành động “phản Chúa, hại thế”.

Lẽ nào, ông Nguyễn Ngọc Nam Phong lại còn có thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ Linh Mục đại diện cho Chúa để chăn dắt giáo dân ?

2). Hiện tượng ở Giáo Phận Vinh:

Ở Giáo Phận Vinh, đã có một số Linh Mục như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, … nhận tiền từ ngoại quốc để biểu tình chống đối, bao vây trụ sở chính quyền, gây ách tắc giao thông làm cản trở cuộc mưu sinh của người dân.

Một đoạn trích sau đây trong thư ngỏ của Linh Mục GB Nguyễn Đình Thục đã tự tố cáo cho thấy nhiều Linh Mục đã hiệp thông không phải để phụng sự Chúa nhưng là để “Phản Chúa, Hại Thế”:

Inline image

Những sự việc như “tạo cớ để gây ách tắc Quốc Lộ 1”, “hiệp thông với Đức Cha Oanh, cha Kiệt, cha Tân, cha Phương, cha Tịnh, …”, việc “đi nhận tiền từ các anh em hải ngoại, nhận tiền trực tiếp từ tay người Úc, người Đức, việc gởi tiền ở nước ngoài, đến bí mật thầm kín khác… rõ ràng chẳng phải là những việc làm để phụng sự Chúa nhưng là để chống phá chính quyền, chống lại việc làm ăn sinh sống của người dân. Đó là Linh Mục đã phản lại Lời Chúa theo Thánh PhaoLô và theo các giới răn “Chớ Làm Chứng Dối”, “Chớ Kêu Danh Chúa Vô Cớ”.

Lẽ nào, Giáo Hội Công Giáo VN và Chính Quyền lại dung túng cho những Linh Mục “Phản Chúa, Hại Thế” trên đây còn có thể tiếp tục đúng trong hàng ngũ Linh Mục để chăn dắt giáo dân ?

 Khách Quan.

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Bạn đọc viết, Câu Chuyện Cuộc Sống. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s