Việt Cộng Nằm Vùng


KBCHN: Phan Nhật Nam vẫn nợ KBCHN một buổi nói chuyện về “âm mưu” bịt miệng KBCHN qua hành động hăm dọ hội luận viên Nguyễn Mạnh Cường
Phan Nhật Nam   
 
phan_nhat_nam_flv_still

I. V TH NHT

Trong n
i nhc rã ri sau ngày 30 tháng Tư, 1975, khi lâm cnh ti nhng trung tâm “đăng ký trình din hoc tp ci to”, chúng tôi còn phi gánh chu thêm tình trng bàng hoàng ca k b la gt, khi nhn ra nhng người hôm qua còn là “huynh đ, bng hu”, nay thot tr thành “cán b vi nhng y phc xa lthô kch, chiếc nón ci chùm hp và đôi dép râu quê mùa.
L tt nhiên nhng k ny không quên đeo trên người khu K 54 và chiếc băng đ. Tôi và Trit, người bn cùng khóa, gp Lưu Tha Chí (cũng chung khóa 18 Ðà Lt) trong tình thế b bàng đáng h thn ny. Chí ngi ghi danh người đến “đăng ký” vi lon thượng úy – ba ngôi sao và mt vch ngang, đa đim trường Trn Hoàng Quân, Ch Ln.

Th
t s, anh ta cũng có v ngượng khi Trit hi gn vi cách ma mai:
– My làm cái gì mà kỳ cc như thế ny ?
    ti vì kỳ làm  Phong Dinh, tao có vài liên h vi h nên bây gi h nói tao giúp trong bui chuyn tiếp. Tôi đng xa ch nghe Trit đến k li.
– Thôi k nó, my và tao ln ny li  chung vi nhau như mười bn năm trước trên trường Ðà Lt, chkhác bây gi là tri tù vit cng, đt tri tính ghê quá, con người không biết đâu mà lường.

Ngày 23 tháng 6, 1975, chúng tôi vào tr
i Long Giao, Long Khánh, câu chuyn v mt người gi là thiếu tá an ninh Quân Lc Vit Nam Cng Hòa mang lon thượng úy cng sn ngi ghi danh”, anh em không ai mun nhc li, vì hin tượng phn trc đã l mt và cùng khp.
Ti t hơn, nhng k thay màu áo ny hãnh din vi “s nghip tráo tr ca mình – thành tích “có công vi cách mng”. Ch nghĩa được dùng vi toàn b tính đê tin khinh mit nht. Tôi và Trit mt liên lc vi nhau khi chuyn ra Bc, sau chuyến đi đa ngc trên tàu Sông Hương, khi hành t Tân Cng, Sàigòn, đúng Ngày Quân Lc 19 tháng Sáu, 1976.

“M
ười tám” năm sau, 1994, tôi và Trit li gp nhau  Houston, đường Beechnut. Hai chúng tôi đã tht s  tui già sau ba mươi năm “tui tù và tui lính”, nhưng Trit vn gi nguyên cách thng thng mnh m ca người min Nam như đang kỳ trai tr.
Ln gp g bt đu vi câu hi gay gt như đã chc sn t lâu:
– M
y nh v thng Chí khóa mình trình din năm 1975 không?
– Th
ng Chí thiếu tá an ninh quân đi, cũng là thượng úy vit cng ch gì? Tôi cũng sng ging không kém.
– Hn qua M ri đó, HO, đi trước khi my   v, bây gi đang  DC, kỳ đi hi Võ B tháng 7 va ri, nó có mt trong ban t chc!!
– My có gin không, nó là Vit cng chính gc, sao li đi HO? Câu chuyn được k li vi nhng chi tiết bt ng, cho du k  trí tưởng tượng phong phú cũng khó lường phn b cc.

B
t đu t nhng năm đu ca thp niên 80, mt s ít sĩ quan min Nam thuc nhng đơn v chuyên môn như hành chánh tài chánh, quân c, quân nhu ln lượt được tr v chu s qun chế ca đa phương sti.
Khóa chúng tôi do mt may mn hiếm có (ch xy ra mt ln vi khóa 18), vào giai đon ra trường (cui năm 1963), khi chiến tranh tăng cường đ, t chc quân đi m rng nên cn mt s sĩ quan v các đơn v chuyên môn.
Nhng người may mn ny sau 1975 nhn thêm mt ln “hên”, h được th sm hơn so vi nhng người bn  các đơn v tác chiến, mà theo đánh giá ca cán b cng sn thì món “n máu ca nhân dân” chia ra bn cp:
“Nht Pháo, nhì Phi, tam Rn Ri, t Chính Tr (ý nói, lính pháo binh, phi công, bit kích, nhy dù, bit đng, thy quân lc chiến và chiến tranh chính tr là nhng đơn v đng hàng đu ti phm).
Nhóm sĩ quan may mn ca khóa 18 kia vào ngày 23 tháng 11, 1981 (k nim ngày mãn khóa hc mười tám năm trước, 23 tháng 11, 1963) tp trung ti nhà Nguyn Ngc Anh, bit th gia đình v, đường Pasteur cũ. Mười my anh, ch, lôi thôi, tơi t vì trn đòn thù t 1975 đến nay vn chưa hi tnh, tính s li 198 mng cùi ca ngày mãn khóa nay ch còn không ti 20, vi 50 người t trn vĩnh vin không v, mươi k t nn, vượt biên, s ln còn li hin sng, chết không nên dng người nơi các tri tù trong Nam, ngoài Bc.
Trong giây phút m
ng ti ca ln hi ng, bng nhiên, Lưu Tha Chí xut hin. Mi người đng im bt. Sau cùng, có người gng gượng hi:
– Anh còn đ
ến vi chúng tôi làm gì?
– Tôi cũng đi c
i to như các bn,  tri Cây Trâm!
Chí gi
 l làm hòa, hn đưa Giy Ra Tri đ làm bng, và đ ngh được góp phn tin ln đ cùng mua thc ăn, đ ung v chung vui bui hp mt. Không khí hóa nng n, tng người lng l rút lui.
– M
y có mt hôm đó không? Tôi nôn nóng hi Trit, c tìm nên đu mi.
– Có, năm đó tao m
i v, v được mt tháng thì Tết Tây.
– Th
ế thì nó cũng đi tù như bn mình sao?
– Tù ch
 nào, sao my ngu vy, thiếu tá an ninh quân đi thì phi đi ra Bc ch; vi lý lch an ninh quân đi thì chng phi cn đến cp tá, ch thiếu, trung úy hoc h sĩ quan nó còn tìm c đ bn chết không cn xét x như  tri Xuân Phước, Tiên Lãnh ngoài Trung. Thiếu tá an ninh quân đi nào đ li  tri Cây Trâm, Bình Dương như thng ny?! Trit gt cao ging l v bc tc vì tôi vn chưa rõ đu mi câu chuyn.
– Tr
i Cây Trâm  đâu, ngày  Long Giao không nghe ai nói đến.
– Ðó là tr
i ti hình s, cũng có sĩ quan, nhưng ch có cp thiếu, trung úy, mà là thành phn gây v vic sau 1975, ch không là đám tp trung tháng 5, tháng 6, năm 75 như bn mình.
– R
i sao na? Tao ngao ngán.
– Sao n
a, đ.m. nó đi HO trước hơn ai hết, kỳ đi hi 7 va ri  DC, nó góp 1000 đô la cho ban t chc.
– Ti
n đâu mà mt thng HO có ngay mt ngàn đ đóng?
– M
y tìm nó mà hi!! Trit gm g chm dt câu chuyn vi cách chưởi th chm rãi tng tiếng mt.
Nh
ng nhân s như Lưu Tha Chí k trên s mãi mãi  trong bóng ti vi kh năng tm thường, đi tượng công tác hn chế riêng ca nó, và giá như b phát hin (như đã tng b nhn ra lý lch), thì người quc gia cũng ch gii quyết bng bin pháp “đóng ca dy nhau”, coi như trường hp “x lý ni b” (nói theo cách cng sn), bi người phe quc gia vn d tính, không chp nht đi vi nhng k tráo tr, bi phn, cũng do nhng k ny l đã mt ln là bn bè cùng khóa, cùng hi, cùng trường.
Nói ra s “xu h c đám”, nhưng, vì năm 1994 kia, tôi mi qua M được my tháng, lòng còn đang sôi sc ‘nhng chuyn cn được k li”, vi ý hướng “ngây thơ” – người bên ngoài cũng đang mun nghe v nhng câu chuyn kia – du nhng v vic nói ra gây nng lòng, cau mt.

Ba m
ươi khóa Ðà Lt, trước và sau khóa 18 (khóa chúng tôi bao gm Lưu Tha Chí), không h trường hp: Thiếu úy tt nghip trường Ðà Lt được chn đi ngành An Ninh Quân Ði ngay lúc mãn khóa. Bi, sĩ quan ngành tình báo ny phn đông, nếu không nói hu hết do ngành an ninh tuyn chn tcác đơn v, được hun luyn  nhng trung tâm quân báo, tình báo trong nước và ngoi quc, sau mt quá trình sưu tra an ninh đc bit (thi РNht Cng Hòa, trách nhim sưu tra thuc mt b phn ca Văn Phòng Nghiên Cu Chính Tr ca c vn Ngô Ðình Nhu). Thế nên, s kin viên thiếu úy tên gi Lưu Tha Chí được tuyn chn đi ngành an ninh quân đi t ngày 23 tháng 11, 1963, không thuc thm quyn ch đnh ca Ban Tham mưu Trường Võ B, cũng không thuc Phòng Tng Qun Tr/B Tng Tham Mưu QLVNCH
– Nó xut phát t cp đ cao hơn. Cao đến ch nào, chúng ta không th biết, cũng không h có kh năng được biết nhng “bí mt quc gia” t dinh Tng thng, dinh Th tướng, b Quc phòng
– Nhng bí mt hng được đám tình báo chiến lược Vit cng nm rõ đu mi, ngn ngun.
Chúng tôi không h
 quan trng hóa mt s kin nh nht, vì sau ny, khong năm 1972, Chí đ l cơ scông tác: Y th mt n cán b cng sn b bt giam ti Ty An Ninh Quân Ði Phong Dinh. Âm mưu v l, Trung Tá Nguyn Hu Khiếu, Tiu Khu Phó th lý ni v. Chí cu cu Trung Tá Khiếu vi lý l: “B mê hoc bi sc đp cô gái, ch không phi do công tác ni tuyến”.
Trung Tá Khi
ếu nay  Montréal, k li câu chuyn ny vi Hi Võ B đa phương ngày 20 tháng 10, 1996, có cá nhân tôi tham d.
Năm 1960 – 1963, ông Khiếu là Ði úy dy vũ khí  trường Ðà Lt. Do bn cht trung hu, và cũng có phn tin, “Chí l di do dáng dp quê kch, xu trai” nên ông Khiếu che ch Chí vì tình thy trò  giai đon 1972 kia.

II. V TH HAI
Năm 1957 – xin nh
c li, trước năm 1975 mười tám năm trước, trước v vic Lưu Tha Chí như va ktrên gn mt thp niên – mt thanh niên tuichưa ti hai mươi, li qua sông Bến Hi vượt tuyến vào Nam. 
Anh ta đến khai cùng đn cnh sát Gio Linh là em rut ca viên tướng Tư lnh Quân khu 2, đóng ti Huế. Viên tướng cho người ra đón em, đem v hi lý do vượt tuyến.
Anh thanh niên t bày, vì có anh là tướng lãnh min Nam, nên gia đình ngoai Bc b vây khn chính trngt nghèo, bn thân anh ta không được đi hc và chu cnh sng cơ cc kinh tế, hoc người anh c(anh ông tướng) vn là Trung tá binh chng phòng không không quân b đi Min Bc, du có công trn ln vn không được thăng cp.

Ð
ược anh nuôi ăn hc, người thanh niên sau bc trung hc, tình nguyn đi lính vi hoài bão nói ra li: “cũng mun được s nghip vinh quang trong quân đi như anh”. Anh ta tt nghip khóa sĩ quan tr bTh Ðc, đi v binh chng hi quân, B Tư Lnh vùng 4 Sông Ngòi  M Tho. Nhng năm 70, anh lên Thiếu tá, được mnh danh là “VC killer”, do thành tích, cui mi cuc hành quân, anh kéo xác Vit cng sau tàu chy dc bến sông đ biu dương ý chí “chng cng”!
Nh
ng ngày cui tháng 4, 1975, viên tướng cho người em út, Phó qun hành chánh qun Tân Bình, Gia Ðnh v M Tho, kêu v Thiếu tá “VC killer” v Sài Gòn đ cùng gia đình ln đi M. Thiếu tá “VC killer” mnh m khng đnh vi người em:
– Tui ch là thiếu tá, chú là quc gia hành chánh, có gì mà phi s “cách mng”, ông y là tướng mi cn đi M, còn chú vi tôi thì  li “xây dng đt nước”, hòa bình thng nht ri ta còn mong ước gì hơn.

Sau 30 tháng T
ư, 1975, thiếu tá “VC killer”, người em quc gia hành chánh đng “h hi, phn khi trình din hc tp ci to”. Người em vào tri Long Thành, Biên Hòa; thiếu tá “VC killer” ra tri 1, Ðoàn 776, xã Vit Hng, Hoàng Liên Sơn.
Gp tôi đi vác na gia đường vào Cc, thiếu tá “VC killer” đưa tay ngoc thân ái và hi thăm v người em quc gia hành chánh – cũng là em r, ly em gái tôi, Phan Ph. Kh.

M
t năm sau, khong mùa Hè 1977, mt cán b mc thường phc t Hà Ni đến b ch huy đoàn 776, gp viên chính y đoàn.
Thiếu tá “VC killer” được tha ra khỏi trại , v Ban-Mê Thut hành ngh gi xe đp vi căn cước mi: “thiếu tá ngy quân hc tp tiến b, tr v do chính sách khoan hng nhân đo ca cách mng”.
Ch có mt điu không ghi vào lý lch, y là, đi tượng công tác ca thiếu tá “hi quân ngy – VC killer” trong giai đon mi là nhng ai. Hoc là thành phn “Fulro phn đng đang âm mưu ni lon  Tây Nguyên”, cũng có th là đám cán b cng sn mi được b trí vào Tây Nguyên mà thành phn chưa đng nht, nên cn phi theo dõi, báo cáo công tác theo h thng riêng ca Cc Bo V Chính Tr thuc quyn ch huy trc tiếp duy nht ca Ban T Chc Trung Ương Ðng – Cơ quan bao trùm c B Ni V, ln Cc Tình Báo Hi Ngoi.
Thiếu tá “VC killer” hay người thanh niên vượt tuyến là Thái Quang Chc; — người anh c là Trung Tá Thái Quang Hng, binh chng Phòng Không Không Quân b đi min Bc;
– người anh th là Thiếu Tướng Thái Quang Hoàng, Tư Lnh Quân Khu 2. T năm y đến nay, trên đt nước Vit Nam, nơi hi ngoi, hng vn, triu người đã chết. Ch mt s còn sng, nhưng vn ” – ginguyên bí s” – Nhng người như Thái Quang Chc, Lưu Tha Chí và rt nhiu – rt rt nhiu na – nhng k vô danh, tm thường, chuyn công tác theo “h thng ngang – t nhân viên Cc Bo V Chính Tr lên thành nhân viên Cc Tình Báo Hi Ngoi – dưới quyn ch đo nht quán thuc “h thng dc bt kh thay thế“: Ban T Chc Trung Ương ÐCSVN.

III. V TH BA

B
t đu mùa Hè năm 1990, chương trình ODP được thc hin vi đi tượng cu tù nhân ci to qua kếhoach H (Ch danh ny b hiu nhm mt cách có ý nghĩa thành HO), cá nhân tôi cũng np h sơ theo thtc chung ti Trung Tâm Xut Nhp Cnh 333, Nguyn Tri, Sài Gòn (trước Tng Nha Cnh Sát đường Võ Tánh cũ). 
Sau thi gian ch đi, trung tâm tr li h sơ vi lý do: “trên chưa có quyết đnh v nhng trường hp thuc din như cá nhân tôi”. Sau vài ln vượt biên không thành, hơn na các tri t nn cũng đang có kếhoch đóng ca, nhc mu tôi th c gng thêm mt ln nhân chuyến ra Bc thăm h hàng, vi đu mi – Trung Tâm Trung Ương, Cc Xut Cnh, B Ni V, 40 A Hàng Bài Hà Ni. Trung tâm ra giá, 500.000 đng tin Vit, c tng thêm 100.000 đng cho nhân viên làm biên lai thâu nhn h sơ.
Ngày hôm sau, trung tâm Hàng Bài tr li h sơ vi lý do tương t ca đường Nguyn Trãi. Cui cùng, HÐ Ngon và PÐ Vượng, (hai người bn thân, biết hu hết nhân s và v vic ca Sài Gòn trước ln sau năm 1975, do đường giây giang h riêng) ch cho tôi đến đa ch 206 Nguyn Trãi, cnh rp chp bóng Khi Hoàn, sát cng xe la s 1.

C
ơ s không bng hiu, nhân viên mc thường phc đón khách vi thái đ “chúng tôi đã biết rõ tt c“. Mà qu tht như thế, người tiếp tôi bt đu vi câu chào “anh Nam có mnh khe không?” Anh ta đng dy, m t, nói vi v t tin:
“Tôi biết anh nhiu lm!!” Ri anh cho coi Chng Ch Nhy Dù do Trung Tâm Hun Luyn Sư Ðoàn Nhy Dù cp, Trung Tá Trn Văn Vinh n ký, vi li gii thiu: “Trung úy Trn Trung Phương, gc đi đi 33 Tiu Ðoàn 3 Dù, và đơn v cui, Bit Ði Quân Báo Ðin T sư đoàn”.
Nh
ưng, Trn Trung Phương không ch  “sĩ quan nm vùng nơi Bit Ði Ðin T Sư Ðoàn Dù”, mà còn là “nhân viên đc v ca s phn gián B Ni V cng sn”, nên anh ta đã có kết lun mau chóng: “Tôi có th làm h sơ đ anh ra khi nước trong vòng tám tháng là ti đa, gia đình anh ti M tr 2000 đô la cho người chúng tôi bên đó, và thêm mt vài điu kin khác .v.v… “
L
 tt nhiên, tôi không th thc hin nhng đ ngh ca Phương, t 2000 đô la đến “nhng điu kin khác”.
Sau ny, năm 1993, đ giúp mt người quen gii quyết mt khó khăn tương t, tôi đi tìm Trn Trung Phương  đa ch mi, mt văn phòng trong khách sn góc đường Nguyn Văn Tri(Cách Mng cũ) và Trn Quang Diu. Nhân viên văn phòng ny cho biết Phương đã có mt  Nam Cali, vùng Westminter vi nhim s mi là mt văn phòng dch v du lch.
Nh
ng bãi đáp đ quân, v trí ha tp tiên liu, toa đ di bom B52 ca Sư Ðoàn Nhy Dù trong chiến dch H Lào Lam Sơn 719 đã b quân báo cng sn gii mã t nhiu đu mi.
Mt trong nhng đu mi him nghèo kia có s tham d rt tích cc và hiu qu t Bit Ði Ðin T và Phòng Hành Quân ca sư đoàn. Và ti cơ quan hành quân ti mt ny đã không cn đến mt “sĩ quan nm vùng” vi cp bc trung úy như Trn Trung Phương, nhưng ch cn mt h sĩ quan v phóng đhành quân – viên H Sĩ Nht mà tôi đã tng thy mt, luôn làm vic im lng, chăm ch ca phòng 3 khi đơn v còn mang phiên hiu L Ðoàn Nhy Dù, năm 1963.

Ngày 30 tháng 4, 1975 viên h
 sĩ quan ny hướng dn trung tá Nguyn Văn Tư, Ch Huy Trưởng Tng Hành Dinh Sư Ðoàn qua Camp Davis, Tân Sơn Nht gp cán b cng sn đ bàn giao h sơ trn lit ca đơn v mà y đã lưu gi, cp nht t mười, hai mươi năm qua.

LI KHN CU VIT VI GIÁ MÁU

Tôi đã quá tu
i đ bt đu mt d đnh mi, cho du kế hoch d trù y cn thiết, cp bách đến bao nhiêu, bi thi gian còn li không cho phép và vic chưa hoàn tt li quá nhiu. Nhưng tôi phi có bn phn ch đích danh nhng cá nhân tác hi đin hình như
– Lưu Tha Chí,
– Trn Trung Phương, TQ Chc, nhng viên h sĩ quan, nhng công an cng sn (đi theo din “ghép” vi nhng gia đình HO, ODP) như va k trên (hin tràn lan khp cng đng Người Vit hi ngoi). Mt nhim v không th trì hoãn và khoan th, vì đây không là s vic “liên h gia nhng cá nhân”, nhưng là s tn vong “sinh mnh chính tr” ca mt tng th rng ln. Không phi ch khi Người Vit Min Nam mà là toàn Vit Nam kh nn. Bi chúng ta, người Vit Không Cng Sn – không bao gi là đng viên cng sn – đã ln lượt thua nhng trn quyết đnh liên quan đến vn mnh toàn dân tc, ln tháng 8, 1945, và ln 20 tháng 7, 1954, và ln cui cùng 30 tháng tư năm 1975.
– Và nếu hôm nay, chúng ta không điu chnh sách lược đ nhìn rõ đch tình thì e rng khí thế ca ln Cali Vùng Dy C Vàng 1999, nhng Ðêm Tui Tr Thp Nến s tr nên vô ích, gây tàn li ngun hy vng bc thiết t Xuân Lc, Long Khánh, Thái Bình.
– Chúng ta s mãi mãi là ” Người Vit xu xí” trước mt thế gii do âm mưu t mt k ni thù him đc. Nhưng, cũng phi nói rõ thêm mt ln hay bao nhiêu ln mi đ:
– Ðây là li t chúng ta. C sn khc nghit cáo buc, chp mũ, tranh chp cùng nhau đ rnh tay cho kthù, cũng đng nghĩa vô tình tiếp tay k nghch, bc hi anh em – vi “bin pháp cui cùng và đc nht” – cáo buc người bn ca minh là “cng sn”, do sau khi đã không tìm ra được nơi bn mình mt li lm nh nht nào. Cui cùng, chính bn thân ta đơn đc nguy khn, vì l đã t tay phá hy vũ khí đoàn kết ca chính mình. Ðau đn bao nhiêu. Ut hn bao nhiêu!

Phan Nhật Nam.
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Người Việt Hải Ngoại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s