http://kbchn.com/can-thong-tin-ve-nguyen-van-khanh-mac-lam-rfa-viet-tan-24218.html

KBCHN: Giờ đền tội của RFA và Việt Tân đã điểm ?
                            Nguyễn Thanh Tú, con cố Ký giả Đạm Phong
Thư Nguyễn Thanh Tú gởi ông Dan Southerland, 
Giám Đốc Điều Hành Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do (RFA)
Nguyên bản lá thư Anh ngữ: