http://kbchn.com/toan-bo-buoi-hoi-thao-bac-cali-len-tieng-ve-phim–22142.html

Hội thảo cộng đồng về phim “Terror in Little Saigon” Thời gian: Từ 1 PM đến 4 PM Chủ Nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2015

Hoàng CơĐịnh không ai dám ngồi cạnh sợ bị văng miểng
 
 

 Làm gì thì làm vẫn có thùng tiền “Phước Sương”
 

Những người tôn trọng quốc kỳ VNCH trong lúc chào cờ
Bác sĩ Phạm Đức Vượng Trung tâm trưởng Tập thể Chiến sĩ VNCH hải ngoại