Có 2 vợ chồng nọ
Có đứa con 5 tuổi
Mà cứ khóc lè nhè
Cả ngày cả đêm ấy

Trong lúc nó đang khóc
Có người bạn đến chơi
Người cha liền doạ con
Nín đi con , nếu không
Ông “BA BỊ” bắt đó

Người bạn cũng biết ý
Liền trợn mắt phùng mang
Làm thằng nhỏ hết hồn
Úp mặt vào lòng mẹ

Mấy hôm sau tình cờ
Người chồng làm về sớm
Vừa mở cửa bước vào
Thấy đứa con hớn hở

Chạy ra reo lên rằng
Bố ơi Bố, hay quá
Hôm nay ông “BA BỊ”
Vừa mới bị mẹ nhốt
Vào tủ quần áo rồi

30/6/2016, NGUYỄN HẠNH