Thấy ông ngồi một mình
Bạn đến bên và hỏi
Hôm nay ông buồn thế ?
Ông trả lời hậm hực

Vợ tôi lừa dối tôi
Làm sao mà ông biết ?
Tối kia vợ đi chơi
Cả đêm không về nhà

Tôi hỏi vợ trả lời
Đã ngủ nhà cô Hương
Cô bạn thân thiết nhất
Thế thì sao ông buồn ?

Vì cô ấy nói dối
Ngay cái đêm hôm đó
TÔI NGỦ VỚI CÔ HƯƠNG

29/6/2015, NGUYỄN HẠNH