Có một nhà khoa học
Tánh tình hay đa nghi
Ông ta đã chế tạo
Ra một con Robot
Biết phát hiện nói dối

Ngày chế tạo thành công
Con vừa đi học về
Ông đem máy ra thử
Sao con về trể vậy ?

Cậu con trả lời bố
Con sang nhà bạn con
Mượn cuốn sách để học
Máy phát hiện nói dối
Đánh cho cậu một cái

Đó con đã thấy chưa
Nói dối là bị phạt
Lúc bằng tuổi của con
Bố không dám nói dối
Ông nội con nữa lời

Ngay lập tức Robot
Đạp ông ta một cái
Bay thẳng vô trong tường

Bà vợ ở trong nhà
Thấy con trai bị đánh
Liền chạy ra nói chồng
Sao anh lại làm thế

Với con trai của anh
Robot nghe thấy vậy
Liền nắm đầu bà vợ
Đánh một trận tơi bời

26/6/2015, NGUYỄN HẠNH