Anh chàng đi khám bệnh
Sau khi đã khám xong
Bác sỹ chẩn đoán là
Bị RỐI LOẠN TIÊU HOÁ

Nhưng đơn thuốc viết tắt
Là RLTH
Bước ra khỏi phòng khám
Cầm đơn thuốc trên tay

Đọc hoài mà không biết
Mình đã bị bệnh gì ?
Liền hỏi cô y tá
Cô y tá đọc xong

Cô hốt hoảng la lên
Trời ơi anh đã bị
RUỘT LÒI TỚI HÁNG rồi

26/6/2015, NGUYỄN HẠNH