(Chuyện của Ygia Hao)

Có một bệnh nhân nữ
Trẻ tuổi và xinh đẹp
Một hôm bị đau chân
Cô đến bác sỹ khám

Sau một hồi sờ nắn
Bác sỹ chẩn đoán bệnh
Cô bị thần kinh hông
Bây giờ phải châm cứu

Quay sang cô nài nỉ
Bác sỹ châm cho em .
Vậy, cô cởi tất ra
Tôi đi lấy dụng cụ.

Lúc sau bác sỹ vào
Mắt bác sỹ mở to
Như cái đèn ô tô
Bảo cô cởi tất chân

Sao cô lại cởi hết
Trần truồng như thế này .

24/6/2015, NGUYỄN HẠNH