Một nhà tiên tri phán

Đứa trẻ này sinh ra
Bé khóc gọi tên ai
Thì người đó sẽ chết

Khi đứa bé lên 3
Nó khóc gọi “Mẹ ơi ”
Hôm sau mẹ nó chết
Đến năm nó 4 tuổi
Nó khóc gọi “Bà ơi ”
Hôm sau bà ngoại chết

Ngoại chết vừa một tháng
Nó khóc gọi “Bố ơi ”
Nghe vậy , người cha buồn
Biết là mình sắp chết
Nên bỏ đi uống rượu
Và về nhà rất khuya

Sáng hôm sau tỉnh dậy
Nghe kèn trống đám ma
Bên nhà ông hàng xóm

17/6/2015, NGUYỄN HẠNH