NGUYEN HANH

Được nhà nước trang bị
Vũ khí bắn tốc độ
Nhưng lại quên trang bị
Nơi làm việc cho anh

Anh phải chui lùm cây
Rình mò như kẻ trộm
Nếu như lùm cây đó
Có rắn , rết , côn trùng

Nó cắn vào còi anh
Thì coi như đời anh
Mất cần tăng dân số
Vợ anh sẽ buồn lòng

….

Và một đám trẻ trâu
Cũng thấy anh tội nghiệp
Nên nguệch ngoạc mấy chữ
Cảnh báo dân đi đường

Đằng trước có cảnh sát
Đang núp trong lùm cây
Bác tài hãy chú ý
Để không mất tiền oan