Có một cặp vợ chồng
Cùng với 9 đứa con
Đang đứng đợi xe bus
Với một ông già mù

Nhưng khi xe bus đến
Thì xe đã quá đầy
Chỉ còn đủ 10 chổ
Cho mẹ và 9 con

Vì thế ông già mù
Cùng người chồng đi bộ
Đi được một đoạn đường
Người chồng rất khó chịu

Tiếng gậy ông già mù
Cứ “lộc cộc, lộc cộc”
Ông dùng để dò đường
Người chồng đành lên tiếng

Này, Sao ông không gắn
Một miếng cao su nhỏ
Vào cái đầu gậy nhỉ ?
Đi bộ đã rất mệt

Lại phải nghe tiếng gõ
Làm tôi muốn phát điên
Thủng thẳng , ông già đáp
Nếu mà anh cũng gắn

Một miếng cao su mềm
Vào đầu gậy của anh
Thì chúng ta bây giờ
Được lên xe bus rồi
Nên anh đừng ý kiến

15/6/2015, NGUYỄN HẠNH