Có một nhà hiền triết

Hỏi đám học trò rằng
Các con biết tại sao
Đàn ông thì khúc triết
Sâu lắng và suy nghĩ

Còn đàn bà thì không
Đã thế còn hay nói
Nói nhiều và nói dai
Đám học trò nghĩ mãi

Không có câu trả lời
Đành Thưa thầy , không biết
Bây giờ nhà hiền triết
Trả lời học trò rằng

Đó là do đàn ông
CÓ NHỮNG HAI CÁI ĐẦU
Còn đàn bà thì lại
CÓ ĐẾN HAI CÁI MIỆNG

15/6/2015, NGUYỄN HẠNH