Chuyến du lịch đường biển

Tàu đang vượt Đại dương
Vị thuyền trưởng đẹp trai
Tỏ tình với cô gái

Cô gái không nhận lời
Thuyền trưởng đã đe doạ
Ông sẽ cho đắm tàu
Nếu như cô từ chối
Làm bạn ông đêm nay

Sáng hôm sau thức dậy
Cô gái rất tự hào
Vì cô đã cứu được
Con tàu và hành khách

15/6/2015, NGUYỄN HẠNH