Trong giờ học sinh học

Cô giáo hỏi học sinh
Tại sao khi còn nhỏ
Nữ lại cao hơn Nam ?

Cả lớp đang suy nghĩ
Thì Tèo đã , Thưa cô
Bởi vì con trai có
2 quả cân níu lại

Bực mình cô hỏi tiếp
Tại sao khi trưởng thành
Trai lại cao hơn gái ?
Thưa cô … Vẫn là Tèo

Bởi tại vì lúc ấy
2 quả của con gái
Lớn lên và nặng hơn
2 quả của con trai

15/6/2015, NGUYỄN HẠNH