KBCHN trân trọng thông báo,

Tin Vui

kbchn.net new

Tên miền http://kbchn.net được thông báo là sẽ hoạt động vào 15/10/2013 nhưng tiếp sau đó http://kbchn.vn được thành hình vào ngày 1/10/2013. hiện nay toàn bộ các tên miền http://kbchn.vn http://kbchn.com đều đã được chuyển về http://kbchn.net và tái hoại động từ ngày 3/10/2013. Tất cả 3 tên miền .com, .net và .vn đều được tải lên mạng dưới tên miền http://kbchn.net và cả 3 vẫn đang hoạt động

Xin đa tạ và cám sự kiên nhẫn của các bạn  .NET và  .COM sẽ tái hoạt động vào khoảng 15/10/2013.

Trân trọng,

KBCHN

kbchaingoai