Trò buôn bán bài vị, vong linh VNCH


Dẫn nhập: Ông y sĩ Nguyn Đc Liên này hơi to mm nhưng ý thc và hiu biết chính tr quá tm thường. Ông nên chu khó tìm đc sách viết v lch s cuc chiến chng cng  Vit Nam đ nâng cao kiến thc.

35 năm nước mt, nhà tan chng biết ông ng  đâu, đến bây gi ông mi tán thành chuyn thành lp “chính ph VNCH lưu vong” đ làm cái chuyn gi là vn đng hi t Hip Đnh Ba Lê. Chuyn này người ta gi là trò h, trò rui bu tt phi có lý do c th. Bi thế vic ông y sĩ “h hi” tán thành chính phVNCH lưu vong thc s quá sc lc hu và li thi. Nhưng chính ph ca mt nước dân ch t do là “chính ph ca dân, do dân và vì dân”. Vy thì gánh hát tung ca Nguyn văn Chc và Lý Tòng Bá ngoài lá phiếu ca “công dân Nguyn Đc Liên” còn có bao nhiêu phiếu ca người hi ngoi? Liu ông y sĩ Nguyn Đc Liên có th tr li được không?!! Dưới đây chúng tôi xin phép có đôi dòng ý kiến.
 TRÒ BUÔN BÁN BÀI V, VONG LINH
VIT NAM CNG HÒA  
 
 
Hip đnh Ba Lê đi vi Hoa Kỳ và Cng Sn ch là bn án khai t chế đ Vit Nam Cng Hòa mà bn lãnh đo “tham sinh uý t” đã ngu xun ký vào. Ngay khi ch ký trong bn hip đnh còn chưa ráo mc, sau khi s tù binh M  Bc Vit đã hi hương. Gia năm 1973, bn cng s  Bc B  Ph (Đng Lao Đng) đã ra Ngh quyết 21, Trung Ương cc Min Nam ban hành Ngh quyết 12 đng thanh tuyên b dùng “bo lc cách mng” đ tiến đến thng nht đt nước. Hành đng đó không phi vi phm mà là xé b hoàn toàn phn còn li ca hip đnh Ba Lê 1973. Hoa Kỳ lúc đó “trng tr” cng sn bng cách ct gam quân vin cho VNCH t1,400 triu USD (do U Ban Quc Phòng đ ngh ) xung còn mt na =700 triu USD, trong đó phn tr lương cho DAO đã hết 300 triu bt đu t tháng 7- 1974.
Phn bn cng sn sau khi hoàn thành h thng đường tiếp liu mi gi là “Hành lang 613” còn gi  là  Trường Sơn Đông, song song đường mòn HCM; lp tc lnh cho Trn văn Trà khi quân đánh chiếm tnh Phước Long t ngày 13 – 12 – 1974; đến ngày 6-1-1975 Phước Long hoàn toàn rơi vào tay Cng sn. Ông Thiu không điu quân tiếp cu ngoài vic thí hai đi đi Bit Cách Dù đ “tháu cáy” Hoa Kỳ.
Thy chính ph và quc hi Hoa Kỳ vn chưa s, ông Thiu nhân cơ hi cng quân va chiếm được Ban Mê Thut vào ngày 10 -3- 1975, nên ông tiếp tc “tháu cáy” luôn bng cách ra lnh rút b vùng 2, ri c vùng 1. Nguyễn văn Thiệu, cùng Trần Thiện Khiêm, Cao văn Viên, Đặng văn Quang đã chính thức khai tử Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 14 – 3 – 1975 tại Cam Ranh khi ép tướng Phạm văn Phú rút bỏ cao nguyên trong khi lực lượng hai bên tương đương.
“Nguyễn văn Thiệu ra lịnh cho Tướng Phú:
1. rút các đơn vị chủ lực mà thôi ra khỏi Kontum và Pleiku và di chuyển tất cả về vùng bờ biển để phối trí lại một lực lượng tái chiếm Ban-mê-thuột.
2. bỏ lại các lực lượng địa phương quân và dân sự trong vùng Kontum và Pleiku.
3. giữ kín và thi hành kế hoạch càng sớm càng tốt.
4. sử dụng tỉnh lộ 7B bị bỏ hoang [nhằm tạo thế bất ngờ] để rút lui.”
(Phillip B. Davidson: ibidem, trang 777).
Cuộc tháo chạy khỏi Cao Nguyên  tan vỡ ngay từ lúc bắt đầu. Tướng Phú và hầu hết những sĩ quan cao cấp của Quân Ðoàn II bỏ mặc các toán quân và bay về Nha Trang trước khi cuộc hành quân triệt thoái khởi sự. Chỉ có Chuẩn tướng Phạm Văn Tất, chỉ huy các lực lượng BÐQ được Tướng Phú trao trách nhiệm ở lại điều động cuộc lui quân. Người ta bỗng  hiểu ra tại sao Tướng Phú đã nài nỉ Ông Thiệu thăng cấp tướng cho Ðại tá Tất tại Cam Ranh hai ngày trước đó. Lãnh đạo và kỷ luật mau chóng biến mất. Quân Ðoàn II như rắn không đầu: mỗi đơn vị, mỗi cá nhân tự lo lấy thân mình.
“Khi biết được bị bỏ rơi lại, các đơn vị địa phương – phần lớn người Thượng – nổi loạn. Sự tổn thất vượt quá mọi sự đo lường. Trong số 60.000 quân khởi hành về Tuy Hòa, chỉ có 20.000 đến được đích và hầu như không còn sức chiến đấu. Trong số 7.000 BÐQ, chỉ còn 700 sống sót. Sau trận đánh Ban-mê-thuột và cuộc rút lui khỏi Cao Nguyên, Quân Ðoàn II thực sự không còn hiện hữu như là một lực lượng chiến đấu nữa. Trong số 400.000 thường dân cố gắng chạy thoát bánh xích chiến xa và đại bác truy kích của quân CS, chỉ có 100.000 đến được Tuy Hòa. ” (Phillip B. Davidson: ibidem, trang 779). 
“Tổng thống Thiệu trút tất cả trách nhiệm lên Tướng Phú. Ông Thiệu chối  không có ra lịnh di tản cho Tướng Phú. Sau đó ông Thiệu lại nói rằng đáng lẽ ra vị tư lịnh Quân Ðoàn II phải chuẩn bị cuộc rút lui chu đáo hơn. Bộ Tổng Tham Mưu làm một bản phân tích hợp lý hơn: Tướng Phú chỉ có bốn mươi tám tiếng đồng hồ để chỉnh đốn hàng ngũ của ông.”
(Olivier Todd: ibidem, trang 175-176).
Một người lãnh đạo quốc gia không biết từng bước xây dựng nền độc lập tự chủ, chỉ cúc cung làm tay sai, lúc nào cũng toan tính “được ăn, thua chạy” đã làm tổn hại Chính Nghĩa Quốc Gia bằng những lời lẽ, hành động bia miệng nghìn năm thì máu xương Dân Quân Cán Chính VNCH đâu có liên h và giá trị gì gì vi ông ta: “I have nothing to do with them.” nên ông Nguyễn văn Thiệu đem lãnh thổ và quân dân VNCH ra nướng luôn trong canh bc.  Nếu ông tng thng Nguyễn văn Thiệu đ can đm thí luôn my cái mng cùi trong ban lãnh đo quc gia ca ông vi bn cng ph như “Ngũ h tướng” thì s sách chc chn lưu danh thiên c ch  đâu có chuyn các quân nhân ti Phan Rang đã uc nhìn cnh gia đình ly tán, đt nước lâm nguy nên bt tuân thượng lnh, dùng xe i đt và chiến xa M-113 san bng m m gia đình Tng Thng Thiu.
Nhưng quc dân đâu có ng những hiện tượng vô liêm sỉ nhất để lịch sử muôn đời nguyền rủa là khi gic đến trước ca ngõ. Trưa 21-4, sau khi lc lượng ti tuyến phòng thquan trng nht ca quân lực Vit Nam Cng Hòa là Xuân Lc đã phi rút v Biên Hòa đ lp phòng tuyến mi. thì ông Thiệu và toàn th ban lãnh đo ca bài “tam thp lc kế: dĩ đào vi thượng”.
Ông Nguyn Văn Thiu lên truyn hình tuyên b t chc tng thng, ông ta va khóc lóc bo v mình trước lch s, va lên án gay gt s phn bi ca chính quyn M. Trước khi  “chém vè” đào nhim, đào ngũ ông còn huênh hoang “tr v quân đi”. 
trích nguyên văn:
“Mất một Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, quân đội còn Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kế bên anh em chiến sĩ”.
nhưng sau đó ông đã dùng kế  “thim th  thoát xác” cao bay, xa chạy sang Đài Bc đêm 25 – 4 – 1975 bng chuyến bay đc bit ca quân đi M(9h20′ ti, mt chiếc C-118, có đuôi s 231 đã ct cánh t Tân Sơn Nht)“
hết trích
Nguyễn văn Thiệu và bọn tẩu tướng chọn kiếp “sống nhục chứ không dám chết vinh”. Lịch sử Việt Nam và thế giới sẽ muôn đời nguyền rủa chúng cùng với tập đoàn Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng v.v..như những tập đoàn tay sai của các thế lực quốc tế buôn rẻ máu xương dân tộc Việt Nam.
Theo li đi tá Nguyn Quc Hưng, lúc đó là Phó trưởng phòng đc trách máy bay khu trc, thuc Phòng Tham mưu hành quân ti B Tư lnh Không quân VNCH, thì ngay t gia tháng 4/1975, mt nhóm sĩ quan không quân đã theo sát chiếc máy bay Boeing 727 ca Hàng không Vit Nam (Air Vietnam) – xưa nay vn được dùng đ đưa ông Nguyn Văn Thiu đi công du. Sau nhiu ln bàn bc, h giao cho mt sĩ quan  Cn Thơ thuc Sư đoàn 4 Không quân lo vic bn h chiếc Boeing 727 nếu nó đưa ông Thiu trn ra nước ngoài. Lúc y, sân bay Cn Thơ có loi máy bay khu trc A-37 và c phn lc F5.Theo kế hoch, ti sân bay Tân Sơn Nht, s có nhng người được ch đnh theo dõi tht sát các chuyến bay, đc bit là chiếc Air Vietnam Boeing 727. Nếu thy hai ông Thiu và Khiêm lên máy bay thì h s báo cho Cn Thơ đ phn lc ct cánh bay thng ra khơi, và s bn rơi chiếc máy bay ch ông Thiu và  ông Khiêm, khong 100 cây s cách b bin..”
Gn bui trưa 30-4- 1975.
 Trung Tướng Vĩnh Lc ri B TTM cùng Trung Tướng Trn Văn Trung vào Bến Bch Đng gp Đi Tá Tn tìm tu ra đi. Lúc y Thiếu Tá Trn Thin Hip – trong mt may mn bt ngtrong khi đang ch đi để được đi cùng cu Tư Lnh Trn Văn Chơn – theo li yêu cu ca Đi Tá Tn đã nhy xung chiếc chiến hm nh đu gn HQCX, mang theo được hai v tướng Quân Lc Vit Nam Cng Hòa vào gi chót: Tướng Vĩnh Lc, Tướng Trung, giúp Tướng Tng Tham Mưu Trưởng Vĩnh Lc ri Sài Gòn, đúng vào lúc tướng Nguyn Hu Hnh lên thay.
Tướng Lc trước đó cũng đã tng kêu gi gi vng tay súng, Tướng Lc cũng mit th Đi Tướng Viên v hành đng đào tu. Nhưng vào sáng ngày 30 tháng Tư, ông Vĩnh Lc đã nhTrung Uý Hùng lái xe Jeep “ch ti Đài Phát Thanh Sài Gòn đ gi đi thêm mt thông đip mi”. Thay vì ti đài phát thanh, ông đã đi đón ca sĩ Minh Hiếu và chia tay vi Trung Uý Hùng  B Tư Lnh Hi Quân …..”….
“Đến th ba 6-5-1975, toàn th hm đi di tn ca hi quân Quân Lc Vit Nam Cng Hòa, gm 32 chiếc tàu ln bé, đến ca vnh Subic (Philippines). Lnh ban ra: tt c chiến hm này phi t gii gii hoàn toàn. Các chiến hm M cho canô cp vào các tàu này bc đi hết súng ng, đn dược. Sáng 7-5-1975, chính quyn Marcos ca Philippines mới cho phép hm đi di tn vào vnh Subic. Đúng 12g, toàn th 32 con tàu này h c Vit Nam Cng Hòa, thượng c sao sc ca Hoa Kỳ, chính thc tự khai t hi quân, quân lc và th  chế Vit Nam Cng Hòa.” 
Thi khc quan trng này có s  hin din ca hu như  toàn b  tướng tá các quân binh chng QLVNCH trên đoàn tàu di tn nhưng chng có m“chính ph VNCH lưu vong” nào được thành lp; trong khi thi đim đó chính là  lúc thun li và thích hp nht đ tiến hành.(tướng lãnh VNCH chỉ nhái lời De Gaulle như con vẹt chứ không có ai hành động theo gương De Gaulle).
Chiu hôm y, hơn 3 vn dân, quân, cán chính Vit Nam Cng Hòa ri tàu lên bến Subic đ tr thành “vong quc nô”…..
Chiến dch Frequent Wind ca M nhm di tn hm đi ca hi quân Quân Lc Vit Nam Cng Hòa, không đ tr thành chiến li phm ca Cng Sn do ông Richard L. Armitage, nguyên là mt sĩ quan hi quân Mỹ, phái viên ca B Quc phòng M vào thi điy ph trách hoàn thành m mãn. Ông này lp kế hoch di tn nhiu tàu chiến ca hi quân Quân Lc Vit Nam Cng Hòa. C mt danh sách sĩ quan, viên chc M đã được sp xếp đ “kèm cp” Ít nht mi con tàu đu có mt quan chc M kèm theo trong chuyến hi hành cui cùng này…
 
Khi bu máu nóng và lng ngc còn căng đy ut hn. Khi vũ khí, quân đi và phương tin còn trong tay mà chng có mt ai làm được chuyn gì ngoài vic nhắm mắt, bịt tai, chy tháo thân cho thy câu chuyn “chính ph VNCH lưu vong” sau 35 năm ch là trò h r tin.
 
Ngày nay (sau 35 năm) chc chn nhng công dân Vit Nam Cng Hòa chân chính còn liêm s và lòng t trng không ai dám bày trò đem bài v quc gia, vong linh t quc ra din tung ăn mày, ăn xin như Nguyn văn Chc và Lý Tòng Bá.
Mà th hi nhng hng người vô liêm s, “tham sinh uý tử” b dân, b nước, b quân đi để chạy lấy thân còn tư cách gì để lạm dụng những khẩu hiệu. (T Quc: đ  gic chiếm? Trách Nhim: không hoàn thành. Danh D ch nào?). Đến nay thm chí  đang có phong trào từ b nhân vị khi bỏ luôn cp bc quân phc VNCH đ mc quân phc nhà đòn (Funeral Army), mang th lon lá, c qut hàng mã chuyên dùng vào vic tng táng, lúc nào cũng mong có nhiu người chết đ chúng được chôn cho mau lên chc thì chúng làm sao có tư cách đi din cho ai?
Vic gp mt dân biu Hoa Kỳ không có gì là khó nhưng xin gp chp vài tm hình ri khoa trương, thm xưng rng được gp g quc hi Hoa Kỳ thì ch là trò h bp bm bêu nhc danh xưng Vit Nam Cng Hòa.
S dĩ nhiu người trên din đàn lên tiếng phê phán “nhng gánh hát ci lương chuyên dựng tuồng tích yêu nước, cứu quốc, lạm dụng danh xưng VNCH để lừa bịp, trục lợi” bi vì đi vi nhng người công dân VNCH có ý thc, danh xưng quc gia VNCH là của mt th chếhình thành và b dit vong trong giai đan lch s chng Cng đã qua không ai được quyền xúc phạm mà cn phi được tôn trng; vì dẫu thành công hay thất bại đó vẫn là mt trang bi hùng trong dòng s mnh ca dân tc Vit Nam để hậu thế nhận định, phán xét.
Đối với lịch sử của dân tộc, tt c mi triu đi, th chế ch là nht thi. Thnh suy, hưng phế, thng bi trong tng thi đon ch có gía tr hu hn. Đúng hay sai, công hay ti trước lịch sửcủa dân tộc không căn cứ vào những chiến thắng bằng bạo lực quân sự nhất thời mà chính ở đường lối vận dụng tình tự dân tộc hàn gắn những đau thương, phân hóa để đoàn kết xây dựng lại đất nước.
 
Cuc đu tranh chng cng ngày hôm nay là ca nhng lc lượng quốc nội đang hướng v cuc cách mng dân tc nhm lt đ bo quyn Cng Sn đ xây dng mt xã hi dân ch, t do và có ch quyn thc s cho dân tộc không phi là nhm khôi phc li mt th chế đã tht bi ca quá kh mà là nhim v ca tng con người Vit Nam đi vi s tn vong ca tổ quốc.
Cuc đu tranh chng cng này không phi là nhng trò h múa máy ca bn hat đ hi ngoi, cũng không phi nhng trò bp bm, dương chiêu bài chng cng ca bn lưu manh đquyên góp b túi làm giàu như đám Kháng Chiến Bịp, Phở Bò Việt Tân, Phục Hưng, “chính ph VNCH lưu vong” .v.v. cũng không phi là nhng trò thm xưng, lm dng danh nghĩa ca bn ăn mày sut đi ch mơ tưởng, trông ch vào s ban ơn, b thí ca ngoi bang (bucamism).
Cách mng dân tc chân chính không phi là vic chn làm nô l cho ch M hay ch Tàu, làm đy t cho tư bn hay cng sn mà chính là s đu tranh cho mt nn đc lp, t ch thc sca t quc.
Lịch sử đã chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình chứ không thể trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.
 
Kim Âu
8-7-2010

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Bình Luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s