Phóng sự truyền hình của VTV4 tại hải ngoại tường trình những sinh hoạt của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Pháp – Mỹ và Liên Hiệp Quốc.

Ngày 25/9/2013 tại Pháp

http://vtv4.vn/videodetail/3502

Ngày 26/9/2013 Ký hiệp ước Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện

http://vtv4.vn/videodetail/3501

Ngày 26/9/2013 Sinh hoạt tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc

http://vtv4.vn/videodetail/3512