Một vài hình ảnh sơ khởi ghi nhận của nhà báo Phúc Nguyễn đài truyền hình VPT về cuộc biểu tình “chào đón” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc kỳ thứ 68 tại New York ngày 27/9/2013. 

 KBCHN: Những lời minh họa trên tấm hình là KBCHN.

Courtesy of Phuc Nguyen – Vietnamese Public Television

Đồng bào tập trung ở một góc đường như thông báo kêu gọi biểu tình. Có vẻ chưa đông vào lúc sớm.

Những người ngoại quốc thành viên của UN đang đi vào trụ sở LHQ

Lác đác vài người ở vào tuổi chống gậy đi biểu tình.

Không thể hiện lòng vị tha của người Việt, quên quá khứ xóa hận thù và chung tay xây dựng đất nước.