Biểu Tình chống Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Đan Mạch (Denmark), ngày 19 tháng 9 năm 2013 (Thứ Năm).

Thứ bảy – 21/09/2013 16:57 – Đã xem: 776

Chợ chiều Đan Mạch

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hình ảnh cuả Vương Nhi (Photo courtesy of Vương Nhi)