Họ là những tay súng cừ khôi, rất tinh nhuệ mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đi bất cứ nơi đâu .
Họ đều có mặt để bảo vệ bà.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đi đâu cũng có một đội cảnh vệ nữ trẻ đẹp đi theo bảo vệ bà vòng trong vòng ngoài. 
Họ là những cô gái được huấn luyện thành những tay súng cừ khôi, với võ nghệ cao cường và óc phán đoán bén nhạy. 

Ngoài thời gian tháp tùng bà Hillary Clinton trong các sự kiện lớn nhỏ, họ vẫn say mê luyện tập.