6 thoughts on “Chim đẹp

  1. Dung Nguyenkhac

    Rất cám ơn KBCHN gửi cho tôi những bức ảnh chim đẹp này . Kính chúc quý báo mỗi ngày một linh động hơn về tin và hình ảnh lạ . Trân trong kính chào

    Like

    Reply

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s