Bấm vào hình sẽ phóng lớn ra
Hàng chữ trên bia đề là:

Viêt Nam Cộng Hoà
Quần Đảo Trường Sa
Đảo Song Tử Tây
Vĩ Tuyến 11 độ 25 phút 5 giây Bắc
Kinh Tuyến 111 độ 19 phút 6 giây Đông
Quần Đảo Trường Sa trực thuộc Tỉnh Phước Tuy
Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22/08/1956
dưới sự hướng dẫn cuả Hải Quân Việt Nam

HẢI QUÂN VIỆT NAM

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với tâm bia chủ quyền tại đảo Song Tử Tây thuộc xã đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết, xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa.

Đây là bia chủ quyền được các thế hệ người Việt dựng từ rất lâu, thời gian và khí hậu biển đảo đã khiến bia bi mo`n dâ`n. Bia có giá trị đặc biệt quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại vùng biển Trường Sa.

Được xếp hạng là di tích lịch sử, chính quyền địa phương sẽ thực hiện quản lý đối với di tích tâm bia chủ quyền. Ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã đo, vẽ, khảo sát, sắp tới sẽ tôn vinh những bia chủ quyền này.

Ông Nguyễn Văn Thích, Phó giám đốc Trung tâm quản lý di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, một số cột mốc bia chủ quyền có giá trị lịch sử rất lớn. Trung tâm phối hợp với huyện đảo Trường Sa sẽ trùng tu để giữ vững cột mốc trên mặt bằng địa hình đó; đồng thời tạo quan cảnh xung quanh, tôn vinh giá trị, làm điểm đến du lịch.

 

* HÃY DẠY CHO CON CHÁU CHÚNG TA BIẾT : HOÀNG SA & TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

Giá trị nhất là bốn chử VIỆT NAM CỘNG HÒA ở trên bia chủ quyền,
cần phải nhanh tay bảo vệ di tích nếu không chắc chắn sẽ biến mất giống như những cột mốc ở Ải Nam Quan.