Bản đồ điạ điểm biểu tình thứ Bảy 12/11/2011 tại văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghiã, toạ lạc trong trụ sở Di trú cũ góc đường Magnolia và Hazard số 14550 Magnolia St. Suite #203, Westminster, CA 92683.