Hình do độc giả KBCHN cung cấp

 Chính là tôi đây: Thằng Hề trong gánh xiệc Đền Hùng