Ảnh do độc giả KBCHN cung cấp

Hitler còn thua ta xa

Bin Laden làm sao khát máu bằng ta. Tao ăn từng 25 xu Mỹ cho thằng Việt Weekly chết tươi

Ta sẽ là ông trùm vương quốc Bolsa vì ống đu đủ đâm “cửa hậu” cuả ta