Thí sinh từ Việt Nam thắng Hoa Hậu ‘Miss Vietnam International’

 image

Thí sinh Phan Thị Mơ từ Việt Nam, sinh viên Cao Đẳng Du Lịch (hệ 3) quê Cai Lậy