Ấn vào mạng (Around The World 8257 Photos) sau đó dùng chuột ấn vào những đóm màu đỏ có vòng tròn xanh dương để xem ảnh Quốc Gia đó. Chúc quí vị vòng quanh Thế Giới vui vẻ …

Around_The_World_8257_Photos