KBCHN: Video tàn nhẫn không nên xem nếu yếu tim. Tuy nhiên nhiên vẫn không bằng nhóm “vệ binh vương quốc Bolsa đang giết người đồng loại” mà không dám đụng lông chân người cộng sản. Chống Cộng bằng miệng để thu hụi chết kiểu mặt trợn Vịt Tàn

 http://www.meatvideo.com/