Video SET/SBTN phóng sự: biểu tình chống Việt Weekly, Phố Bolsa TV và KBCHN


Đài truyền hình SET (free-to-air) cơ quan ngoại vi của SBTN làm truyền thông một chiều đáng lẽ nên phỏng vấn cả 2 phiá