Nữ quân nhân Phạm Diệu Chi vi phạm luật “vương quốc Bolsa” – Ai bắt đi biểu tình vừa nói vừa run – Cực đoan

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng

Chủ phố đường Main Scott Weimer

Bà Bùi Kim Thành