Ông này cầm bảng chống Trung Cộng và đứng về phía biểu tình có lý vì trong đền Hùng toàn là sản phẩm Made In China

 

Bà Phùng Tuệ Châu ủng hộ Tự Do Ngôn Luận 

 

HQ Đặng Thanh Long, cầm nhưng không biết “cầm” cái gì?

Hứa Trung Quý chống các nhà báo thân Cộng

Peter Katz sao lại đến biểu tình tại Thiên Đường Garden Grove

Em không biết gì nghe nói chống Cộng em vui quá, gặp được chị Bùi Kìm Thành vui hơn