Ông Phan Kỳ Nhơn nói láo về việc Việt Weekly hát bài hát cuả VC

Luật sư Nguyễn Xuân Nghiã còn xác định người hát là Nguyễn Ngọc Lập

Ông Bùi Thọ Khang sợ hãi trước khí thế du côn cuả đoàn biểu tình chẳng qua vì sợ ảnh hưởng thương vụ nhưng bản thân ông Chủ tịch Hội Chuyên Gia Công Giáo tại Orang County, ông Bùi Thọ Khang có đi về Việt Nam, và đi bao nhiêu lần? 90% thực phẩm và sản phẩm trong chợ Saigon có phải là hàng Made in China và nhập cảng từ Việt Nam không?   


Lê Nguyễn Thiện Truyền la rất to nhưng thấy đơn kiện tống đạt thì teo lại như hột “lạc” luộc

 

Quý anh em tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh nghĩa sao về ngôn ngữ và trình độ văn hoá Nguyễn Tấn Lạc. Chưa đánh đưọc người thì “hoan hô, đả đảo”, Thấy đơn kiện thì mặt nhăn như bị (gậy)”