Nhìn thấy nhân viên cầm thư tống đạt đang đi đến (lúc này thì nhiều người biết chuyện tống đạt)

Bối rối ra mặt 

 Quay lưng bỏ chạy và gọi người tiếp viện?

Hoặc người đến đón?

 Chữ trong hình là KBCHN điền vào cho dzui dzui

Mày đang ở đâu, tao đứng đây nè. Thằng Hùng nó dí tới bến. 

Giữa tấm hình này và tấm cuối cùng bên dưới còn nhiều hình đang “di tản chiến thuật” nhưng thôi đủ rồi, tinh thần đấu tranh là vậy đó.