Thưa bạn đọc Video cuả KBCHN thuộc loại “mì ăn nliền”  máy để tại chỗ và không có edit. Có sao quay vậy người ơi nhằm ghi nhận những hình ảnh tài liệu sống. Mong bạn đọc thông cảm. Xem video Phố Bolsa TVTV để thấy những hình ảnh sống động và thích thú. Đa tạ.

Click ===> Video Phố Bolsa TV – biểu tình của cộng đồng không quá 70 người

Click ===> http://www.freevn.net/Default.aspx?=Default.html&

Phần 1

Phần 2

Phần 3