Vui lòng trở lại với nhiều video clips khác – KBCHN Đa tạ

Biều tình chống tuần báo Việt Weekly – Phố Bolsa TV và KBCHN 

Phần 1 – Tổng quát

Phần 2 – Phát biểu của TTK Nguyễn Quang Trường

Phần 3 – PV bà Bùi Kim Thành

Phần 4 – PV ông Nguyễn Nam Hà