KBCHN: Sáng nay KBCHN chạy ngan qua toà soạn báo Việt Weekly anh em và bà con ủng hộ đến rất đông (hi vọng đông hơn người biểu tình) để chụp vài tấm hình. Xin vui lòng bấm vào hình để xem kích thước nguyên thuỷ. Đa tạ.