http://cnguyqghc.blogspot.com/search/label/NguyenTanLac


Chúng tôi vừa nhận được 3 thắc mắc muốn biết: 

TẠI SAO 2 ĐÀN ANH UY TÍN CÙNG MÌNH – 2 NHÀ HOẠT ĐỘNG CHO CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN LITTLE SAIGON VANG DANH NĂM CHÂU, BỐN BIỂN LÀ đương kiêm Chủ Tịch NGUYỄN TẤN LẠC và Người tù bất khuất PHẠM TRẦN ANH đã BỊ THẤT CỬ TRONG CUỘC BẦU CỬ VỪA QUA ???

Kính mong anh chị nào ở NAM CALI hiểu rõ chi tiết xin LÊN TIẾNG GIÙM !!! Vì QGHC khắp nơi không thể nào dễ dàng CHẤP NHẬN KẾT QUẢ LÀM MẤT THỂ DIỆN CHUNG như vậy được !!! Phải không anh Đinh Viết Cư (Nhóm Bảo vệ thể diện QGHC)??? Chắc là có gian lận dữ lắm mới ra nông nổi như thế !!!!??? Chứ không thì đời nào QGHC ở Nam Cali thất cử được !!!???

Mong lắm thay !!!./-
*BY/QGHC.