Nhân sự kiện BĐQ NPH – Sự Lên Tiếng Của Người Lính B2


Nhân sự kiện BĐQ NPH – Sự Lên Tiếng Của Người Lính B2

[Attachment(s) from vung cao included below]


Thưa ông,Tuấn Phan.

Tôi đọc bản tin trong diễn đàn Chính Nghĩa Việt này. Khi tôi đọc những nội dung của ông đã nêu ra, tôi cảm thấy rất bàng hoàn vì những lời nói của ông không tự chủ trong hoàn cảnh thích hợp như hiện tại.

Thưa ông Tuấn Phan, từ trước đến giờ trong đoàn Quan của các ông, các ông có bất đồng… dù thế nào đó là việc của các ông. Tôi mong rằng sự bất đồng trong đồng liêu của ông mà ông xem người đó chẵng ra gì nên ông đành gián cấp ông Đoàn Trọng Hiếu xuống hàng “Binh Nhì”! thì hơi lạ ?, bộ những người binh nhì xấu xa, tệ hại, hay họ là đoàn thổ phỉ ?? mà thời chiến tranh Quốc-Cộng phân tranh các ông đã lãnh đạo họ ?!.

Thưa ông, tạm vắn tắc tôi xin kể cho ông nghe một chuyện, chuyện là như vầy. Trước kia tôi tại ngũ nơi đơn vị ĐĐ2/Tiểu Đoàn 35 BĐQ sau thời gian LĐ6 từ chiến trường An Lộc địa, được chuyễn quân đổ bải đáp phi trường QS Chu Lai để tiếp ứng TĐ21 LĐ1 BĐQ giao tranh nơi Sa Huỳnh (01/1973), trong thời gian ngắn tôi bị trọng thương nơi đông/bắc Mộ Đức, từ ngày ra viện, sau thời gian hết phép 15 ngày trong Quân Y viện cấp, tôi phải ba lô áo trận đến trình diện hậu cứ (Tam Hiệp-Long Bình), lúc đó tiểu đoàn tôi đóng quân nơi Phú Giáo tỉnh Bình Dương, kể từ đó tên họ tôi không còn là quân số của đại đội 2, mà là bổ sung vào đại đội chỉ huy do Tr/uý Hà là đại đội trưởng / Th/ Tá Huỳnh Thiện Mạng TĐT/KBC 4400. Cuộc đời quân ngũ trong QĐ trôi dạc khắp những địa danh trong những chiến trường cần đến….!!. Như sau nầy nơi Hoài Ân, Tam Quan, tỉnh Bình Định có ông tân binh Sỹ Quan bổ sung về ĐĐ2 chấp chánh Tr/Đ trưởng trong đại đội 2, anh Binh nhất mang máy PRC25 cho ông xếp mới, vì lấy lòng thẩm quyền quá đà cho nên bị Ant báo cáo, anh B1 đó cũng là đồng đội cũ của tôi, anh ta ba lô súng đạn bị điều về trình diện ĐB ĐĐT, đại đội trưởng bảo anh ta đi chặt cây roi, ông đại đội trưởng còn nói thòng thêm một câu là mày chặt cây nhỏ tao đánh mà gẩy thì mày phải đi chặt cây khác!, sau đó anh B1 bị một trận đòn tả tơi bất tĩnh, đại bàng biểu y tá chích thuốc khỏe, sau khi tĩnh lại anh B1 lại thêm một trận đòn te tua!!! (mềm nhũng như trái chuối chín giục), độ 3-4 tháng sau trung đội đi nằm tiền đồn nơi Hoài Ân, vào đêm tối trời trung đội bị địch đánh úp bằng biển người trung đội bị thất thủ, anh B1 mang máy (người bị đòn trước kia) gọi máy về trình với ĐB/ĐĐT “bây giờ địch đã tràng ngập tuyến rồi” xin đại bàng gọi pháo binh dùng đạn “nổ chụp” phải thí quân (vừa gọi máy vừa khóc) sau một trận pháo binh VT nơi căn cứ Nguyễn Huệ  đối diện quận Tam Quan, sau khi pháo binh khai hỏa thì chiến trường im tiếng súng. Sáng hôm sau cốm thẩm quyền kéo binh vào thu dọn chiến trường (tải xác chết) trong đó có anh Binh nhất mang máy ngồi chết tại “Hố Cá Nhân”!!!.

1/ Cha các ngài bảo các ngài đi chặt roi, để đánh các ngài, các ngài có chệu đi chặt roi không ?.

2/ Quân kỹ trong Quân Đội VNCH có cho phép các ngài đánh thuộc cấp không ?.

3/ Binh nhất cũng như Binh nhì (B2) trong tin thần chiến đấu và chấp nhận chết chung với địch. Sau 30/04/1975 các ngài có khí khái Anh Dũng như họ không ?.

4/ Khi tàn cuộc chiến sau 36 năm, các ngài hiện tại hơn được những gì nơi những người lính B2-B1-HS-TS. Họa chăng các ngài chỉ hơn họ là được sớm vào danh sách Cái Bang SSI mà thôi ?.

Xin các Ngài hải để cho họ được yên giấc….!!!.

Cuộc đời chinh chiến mang danh Binh Nhì như tôi, tôi chỉ kính trọng những cấp chỉ huy trực tiếp của tôi, như là Th/T Mạng KBC 4400, và Th/úy Thư ĐĐT khoá 4/73 CC1 BB KBC 4926, và sau này là Th/T Hưng KBC 3333.

Xin vào xem bài được đính kèm dưới đây (nói có sách, mách thì có chứng & kèm theo chứng chỉ tại ngũ – phía dưới).

Sự Lên Tiếng Của Người Lính B2

Lời nói đầu:

Xin thưa:   Tôi không phải là Nhà Văn, và cũng không phải là thành phần Dốt Đặc Cán Mai, tôi chỉ là người Dốt Đặc Cán Cuốc, vì lúc tuổi còn niên thiếu, cuộc đời chỉ biết cúi mặt xuống bưng biền sông nước và ruộng rẫy.

Đây là những ký ức của riêng tôi, nói lên những gì của quá khứ và hiện tại trong thời chiến tranh Quốc-Cộng, những người lính hạ cấp như tôi [không được quyền lên tiếng].  Không lẽ cho đến ngày nay vẩn tiếp tục không được quyền lên tiếng ?.  Nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng với tư cách quyền nhân bản của con người, tuy rằng những lời nói dưới đây tôi biết rằng hiện tại không có lợi ích gì cho bản thân tôi.

Nếu có phật lòng những vị trưởng thượng và bạn hữu xa gần, giàu lòng nhân ái, xin vui lòng bỏ qua cho.

Hồi Tưởng Và Hiện Tại, Của Người Lính Hạ Cấp trong QĐ/VNCH.

Trước năm 1975 tôi là người lính B2 trong đơn vị tác chiến và cũng là một người lính đã bị cấp chỉ huy trực tiếp hành xử với thuộc cấp, vượt ngoài phạm vi kỷ luật của Quân Đội (bạo lực) và nhiều chú lính tác chiến hạ cấp, tương tự như tôi, như những người lính trong công vụ “khinh binh” với bổn phận đưa NGỰC ra để đỡ đạn cho cấp chỉ huy trực tiếp ở tuyến sau.

Tuy vậy, trước 30/04/1975 tuy là người lính nhỏ bé không quyền huy không chức phận, nhưng đứng trong tuyến hào chống lại những kẻ nội xâm nơi phương bắc trong quá khứ cũng như hiện tại tôi cảm thấy tôi tự hào và tự hãnh diện vì tôi là người Nam Việt.

Trong Quân Lực VNCH, những vị sĩ quan từ cấp trung đội trưởng trở lên cần phải có những yếu tố cần thiết như nhân cách, Đạo đức và biết tôn trọng Kỷ luật cũng như hành xử kỹ luật (quân kỹ) nghiêm minh với thuộc cấp nếu phạm phải quân kỹ trong quân đội, đó mới xứng đáng được nhận lãnh Binh Quyền mà quân đội VNCH đã giao phó để chỉ huy, nếu bằng không hội đủ những yếu tố nói trên thì chỉ có tổn thương trong đơn vị.  Họ là những người tình nguyện vào lính, trong những binh chũng thiện chiến trong QL/VNCH vậy tại sao họ phải đào ngũ ??? hoặc bỏ ngũ và tình nguyện vào đơn vị khác ?.  Đây cũng là một bài học trong quá khứ, trong đức độ của một số ít sỉ quan, quan lại, bất tài và thất đức đã áp đặt bạo lực vào thuộc cấp và thị oai với dân chúng nơi thành thị cũng như thôn quê.  Như những đồng đội của tôi, khi tiền đồn đã thất thủ cũng không có quyền được nói lên tiếng nói nhân bản làm người của họ, mà chỉ biết khóc và chấp nhận chết, vì chính họ đã gọi pháo binh dùng đạn nổ chụp (VT) “thí quân”.

Vào ngày 20 Tháng 07 năm 1954 đất nước VIỆT NAM đã bị chia đôi, chánh phủ MN/VN còn non yếu cho nên phải dựa vào đồng minh là chánh phủ Hoa Kỳ về mặt kinh phí và quân phí để cũng cố bảo vệ MN/VN. Cho đến năm 1973 đồng minh Hoa Kỳ đã bõ rơi cả nguồn máy quân đội VNCH rồi đến 30/04/1975 chánh phủ Mỹ tiếp tục bõ rơi những người bạn thân cận của người Mỹ tức là chánh phủ VNCH, cho nên Việt Nam Cộng Hòa mới đi đến con đường bị bức tữ.

Chánh phủ và truyền thông Hoa Kỳ cho rằng Quân Đội VNCH không chịu chiến đấu !?!, nếu QĐ/VNCH không nhiệt quyết chiến đấu đúng như họ đã nói, thì thữ hỏi làm sao QĐ/VNCH giữ vững MN/VN & Tự Do Dân Chủ dòng dã suốt 20 năm “Không 1 ngày ngưng tiếng súng” ???, đã hy sinh trên hai trăm ngàn người lính trận !!! cũng như để lại gánh nặng biết bao gia đình cô nhi tử sĩ và phế binh, cũng như  chiến thắng CSBV trong chiến tranh bán qui ước trong năm 1972 (mùa hè đỏ lửa) đó cũng là cánh cửa của CP/HK ép cộng sản Bắc Việt bước vào bàn hội nghị Paris 27/01/1973 (KKHĐ) để HK ra khõi N/VN trong danh dự ?? với danh từ Việt Nam hóa chiến tranh (?).  Tốm lại, trước khi người Mỹ vào Việt Nam chánh phủ N/VN đã chết 2 người, sau khi người Mỹ ra khỏi Việt Nam N/VN lại chết thêm hàng vạn người… Vậy có phải đó là chánh sách [vô hậu] của CP/HK là người bạn [điểu cán] (?) của nhân dân và Chánh Phủ N/VN ?.

Xong cuộc chiến Đông Dương (Việt, Miên, Lào) tập đoàn nào gọi là thắng trong bàn cờ chiến lược (?) có phải Hoa Kỳ – Trung Hoa cộng sản & những nước hưởng lợi như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan, v.v, và một số trong những người CSVN đã và đang cầm quyền thống trị  đất nước Việt Nam ! (không sai), chỉ có toàn dân Việt, Miên, Lào là thua thê thãm !!!, cho đến ngày hôm nay dân tộc Việt Nam vẩn còn vướng vào gọng kiềm thế lực ngoại bang, ngoại bang đã và đang chăn gối với bọn lưu manh Việt gian cộng đảng đang hủy diệt đất nước của tiền nhân Khai Quốc, đó là ĐCS/VN. Cho nên dân tộc Việt Nam vẫn còn mang vào trồng cái ách oan khiêm !!!.

Trước và sau ngày 30/04/1975 mới có thãm cảnh duy tảng và vượt biên vượt biển đã làm chấn động cả thế giới loài người, rồi đến chương trình con lai và H.O, thử hỏi những thành phần nói trên ai ai lại không có những vết thương mà cả một đời không bao giờ quên được, gia đình con lai thì bị bạt đãi, H.O nói chung, thì bị hành hạ mút mùa trong các trại tù không bản án nơi rừng sâu nước độc, vượt biên thì có người thì lại phơi thây nơi cuối đường xó bụi dã thú phanh thây, vượt biển thì có nhiều người bị hải tặc hãm hiếp và cướp bóc cũng như hàng vạn người đã làm mồi cho cá nơi đại dương.  Ôi một thãm cảnh thật hãi hùng mà chiều dài lịch sử của nước việt chưa từng có !, chỉ vì những bọn bá quyền Tầu cộng, Pháp quốc, Nga xô, Hoa kỳ tranh nhau thuộc địa châu á, thái bình dương, rồi đất nước ta mới sản sinh những tên cộng nô nơi phương bắc như  Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Võ nguyên Giáp v.v. cũng như những tội ác đã và đang tạo ra là những kẻ cộng sản Việt gian (tập đoàn đồ tể & chuyên khủng bố… đồng chũng với họ) trong biểu tượng nền đỏ Sao vàng, đang  thống trị đất nước ta (VN).

Dân tộc ta đang sống trong ánh sáng, ánh sáng đó là ánh sáng đang ao ước với hoài mong, thực tế dân tộc việt của chúng ta đang sống trong bóng tối âm u trong bãi sình lầy vĩ đại, đất nước ta đang bị tầu cộng xâm chiếm chủ quyền do đảng nô tài cộng sản Hà Nội dâng lên trong văn bản còn đó, còn dân ta muốn nói lên tiếng nói yêu nước thì bị bọn cộng sản Việt gian bốp họng và bỏ tù, đạo đức đời sống gia đình cũng như trong xã hội đã bị băng hoại v. v.

Những người bỏ nước ra đi được còn tồn tại mạng sống, trong sự đại nạn đó có cái mai vì cả thế giới tự do sẵng lòng nhân đạo mở vòng tay đón nhận những người tỵ nạn Đông Dương, trong đó nhiều nhất là Nhân Dân Hoa Kỳ giàu lòng bác ái sẵng sàng cứu giúp những người tỵ nạn đưa vào xứ sở của họ, trong đó có tôi cũng như bao nhiêu người tỵ nạn cộng sản như tôi.  Đó là Đại Ơn dù thời gian qua hoặc  hiện tại hay tương lai nếu tôi hoặc những người tỵ nạn như tôi hay là thế hệ con cháu sau nầy làm nên lợi ích tốt cho đất nước Hoa Kỳ đó chỉ là tỏ lòng biết ơn, không như ý gọi là trã ơn !.

Tuy rằng chánh sách của Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ đối với Chánh Phủ và toàn dân Nam Việt Nam của chúng tôi trong quá khứ  “không được tế nhị”,  đều đó đối với cá nhân tôi cũng không tránh khỏi sự buồn lòng trong nổi nhục nhằn và mâu thuẫn…(!).

Cho nên tôi mong rằng những cô cậu dân cử hoặc ứng cử trong thế hệ hậu sinh 1.1/2 hoặc 2 chấm khi ra tranh cử kiếm miếng ăn (phiếu) nơi cộng đồng VN tỵ nạn, đừng nên đem những chữ biết ơn hoặc mang ơn ra để nhắc nhở chúng tôi (đã xảy ra từ nam california trên thông tin đại chúng SBTN).

Ngày qua và nay có một số ít ĐẠI BÀNG thời thuỡ xa xưa, thời gian qua và nay các ông ấy cũng có tinh thần làm cách mạng (hay làm loạn) ? hội này hội nọ, nhưng tư tưỡng các ông Đại Bàng đó cứ tưỡng mình còn binh quyền nơi tuyến đầu vỹ tuyến nào đó, cho nên có thái độ muốn hạ PHẢI TUÂN còn thượng thì BẤT PHỤC (quan lại và loạn quan) trên khán đài hay sân khấu tranh nhau từng bài diễn văn để khoe khoang ta đây văn hây chữ giỏi thao thao bất tận một ngày về gần đây (!), mấy thằng hạ cấp như tôi chờ ngày về chờ năm này tháng nọ và chờ mãi cũng chẵng thấy ngày về (về trong Danh Dự, không như tư cách  HỒI CHÁNH với quỉ), mà chỉ biết bị sai vặt hay vẫn còn bị lợi dụng ?.  Chỉ thấy mấy ông Đại Bàng khua chuông dộng trống, “C” nhau chí chóe, và thay khuyên nhau về Việt Nam như đi phép thường niên như thuỡ nào còn tại ngũ trong đơn vị !,  không biết có phải họ áo gấm về làng như bao nhiêu người khác thăm cha thăm mẹ trong tuổi “xế chiều” (?)  hay là thăm những cô gái kiếm kế sinh nhai đang bị đọa đày mà xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam cho cái danh hiệu “em bán bia ôm” (nước cạn, mới biết chân nào là chân bèo đen thui và chứa nhiều vi khuẩn).

Xin thưa:  Ai ai cũng có cha có mẹ sinh ra và lớn lên trong lúc đất nước đang trong binh lửa, ai ai cũng phải có trách vụ ra nhập vào quân ngũ, những kẻ kém học và thất học như tôi đều phải tuân theo thượng cấp và cấp chỉ huy, cũng như quân nhân các cấp từ Tân Binh cho đến Tướng Lãnh đã phục vụ trong QĐ trong quyền lãnh đạo của thượng cấp (hệ thống quân giai).  Người Quân Nhân hạ cấp không phải là lính của bất cứ 1 cá nhân nào trong QĐ, Hạ cấp, Trung cấp và Cao cấp, tất cả là lính của chánh phủ VNCH Chánh Phủ lập pháp, trong công pháp đại diện của toàn dân N/VN. [Thầy] là những quân nhân cán bộ HLV trong các khoa giảng dạy những môn, như Quân cách, Chiến tranh chính trị, Chiến thuật, Vũ tác mìn, Mưu sinh thoát hiểm, v.v & v.v trong những TT/HL đào tạo binh sĩ (Tân Binh) và đào tạo Hạ và Sĩ Quan ưu tú trong QĐ/VNCH, nhưng họ ít khi nào dùng ngôn từ đó đối với học viên (khóa sinh), chỉ có những đơn vị tác chiến thường có một số sĩ quan, quan lại “thích chơi võ biền” lợi dụng quyền lực thường áp đặt vào thuộc cấp của họ, dùng binh sỉ thuộc cấp một số…(tùy) phục vụ giêng tư (tài lọt) phục dịch… giặt rủ, thậm chí từng cái quần lót cho cá nhân họ, vì ta là “Ông Thầy” và cho đó là “Kỷ Luật Là Sức Mạnh Của Quân Đội”, những thành phần đó đã bám vào đụt khoét kỷ cương trong QĐ. Thật tiếc thay với những hạng người [đức kém] mà đã có những mảnh bằng tú tài 1 & 2 nơi nhà trường … đã cấp cho họ.

Trước và sau 30 tháng 04 năm 1975 những chiến sỉ Oai Hùng trong QL/VNCH và những thượng cấp Trung Dũng (Trung với Nước, Dũng trên mọi chiến trường) không chấp nhận đào binh cũng như là hàng binh, cho nên họ không chấp nhận sống trên đời…, vì nhiệm vụ chưa hoàn tất của người Quân Nhân, dù cho bất cứ huân chương, huy chương cao quý nhất của Quân Đội VNCH nếu trước kia đã ban thưởng cho họ cũng không xứng đáng trong tâm hồn Ái Quốc của họ, mà chỉ có huân chương của HỒN THIÊNG SÔNG NÚI và TRONG LỒNG DÂN TỘC đó là sự xứng đáng đối với một kiếp làm người của họ, cũng như họ đã làm nên những trang sử học lưu truyền hậu thế, trong sách sử vĩnh viễn không bao giờ phai. Họ đã và đang đi vào sử 4 ngàn năm Văn Hiến.

Sau cuộc chiến Quốc – Cộng, kẻ mất, người còn, chúng ta là những người còn lại nên đối xử với nhau trên bình diện tình huynh đệ, đi xa hơn nữa là huynh đệ chi binh. “Thất Phu Hửu Trách” trách nhiệm chúng ta không làm xong, hậu quả chúng ta nhận lấy, đó là sự sống lầm than cơ cực hiện đang sống trong nước, cũng như chúng ta đang sống lưu vong cho đến ngày hôm nay.

Vậy tôi mong một số Đại Bàng trong thời binh biến của quá khứ và cũng như hiện tại, đừng dựa vào quá khứ và đừng có ý nghĩ lãnh đạo suốt cả cuộc đời của họ, xin tha cho họ đi…Vì không giử vững được chính thể VNCH của toàn dân Nam Việt Nam đã giao phó, cũng như những người cùng chung áo trận đã nằm sâu vào lòng đất lạnh, hoặc những người chiến binh đã bỏ một trong những phần thân thể trong cuộc chiến vì đất nước vì quê hương và dân tộc, vậy chúng ta đã trỡ thành những kẻ bất xứng với đất nước với dân tộc và đồng đội đã từ lâu rồi, giờ chỉ còn lại với cụm từ Tỵ Nạn.

Chúng ta nên trỡ mình để tô đắp và xây dựng Cộng Đồng VN/TNCS nơi bản xứ mà chúng ta đang dung thân, cùng đồng lòng của mọi bàn tay và công sức cũng như trí tuệ và góp ý của mọi tần lớp trong cộng đồng VN trong lòng vị tha Chân – Thiện – Mỹ thì đẹp đẹp biết bao. Nên đào thải những chiến thuật…cũ rít, và trã lại trật tự…[xóa bỏ những vật cản, hũ lậu, kém văn hóa…] như là vũ khí tuyệt luân của một nhóm Đại Bàng và tiểu số hùa theo mua vui (những con rối) đã và đang áp dụng trong 3 thập niên qua đã mất lòng rất nhiều người !. Như, nên Trưng Cầu Dân Ý (Dân Chủ thật sự) trong cộng đồng NV/TNCS, để những người có lòng nhiệt huyết vì đất nước vì dân tộc Việt, để họ ra mặt đấu tranh trên mặt trận chiến tranh chính trị chống tập đoàn cộng sản việt gian, mong được hữu hiệu hơn.

Những người Lính hạ cấp trong QĐ/VNCH như chúng tôi trong nhiều năm không lên tiếng, không phải vì lẽ đó mà chúng tôi hoàn toàn không biết gì ?.

Như sử tích lui binh. Khi tan hàng dã gánh trong sự nguy biến, bổn mạng các ông, các ông còn lo cho chính bản thân của các ông còn chưa xong, thì làm sao các ông lo cho binh sĩ dưới quyền của các ông được (?) vậy mà các ông chưa biết “hổ thẹn” là gì. Sau bức màng nhung đã phũ xuống , ai ai cũng điều rửa mặt ra về (ai cũng như ai) ?.

Sau biến cố đau thương, cũng như hiện tại, những lúc các ngài tao hợp cùng anh em cựu chiến hữu QĐ/VNCH năm xưa, các ngài cố níu kéo họ (chúng tôi) trỡ ngược vào quá khứ !, thay vì tất cả Huynh, Đệ chúng ta cùng hướng đến tương lai ?.  Hiện tại các ngài dựa vào cái gì ?? súng đạn & binh quyền ư (còn nữa đâu) , mà ý nghĩ các ngài vẩn còn muốn thiên hạ phải phục tùng theo tư tưởng lạm quyền mà trước kia các ngài đã phạm phải !. Nhìn cung cách hiện tại của các ngài, tôi chợt nhớ về quá khứ…Vì trước tháng tư năm bảy lăm đã có một số sâu mọt lẩn lộn trong tập thể để đụt khoét kỹ cương Quân Đội cũng như trong QL/VNCH.

Tôi không nói lên sự thật, cũng không ai bảo rằng tôi là ‘người câm’.

Nếu ai phạm phải những gì ngoài phạm vi trách vụ thi hành trong Quân Đội thì tự người đó biết, nếu những ai đó còn một tí liêm sỉ trong sự sống cuối đời thì họ nên nghĩ về nhân cách lãnh đạo mà đạo đức họ đã đối đãi với thuộc hạ như “con vật”! không hơn không kém  khi họ đã có binh quyền… Những hành động lộng quyền đó là sự thể hiện gián tiếp tuyển mộ du kích chiến cũng như cán binh CS. Đến ngày nay những kẻ vô kỹ luật núp trong tập thể trước kia, hiện tại họ vẩn tiếp nối tạo cảnh bất ổn ?, cho nên đồng hương tỵ nạn CS xa lánh dần sự đấu tranh chống cộng (tiếc thay)!.

Mong rằng những ai đó nên mở rộng não trạng để thông suốt cũng như nên am hiểu về vai trò hiện tại của bản thân, cũng như thời cuộc đã qua và hiện tại, cũng như mai hậu [..].

Cao Vững    KBC 4400  &  3333  B2 – QL/VNCH.
Dallas,  Texas.

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Bình Luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s